Hlavní

Screeningové programy onkologických onemocnění a program adresného zvaní

V České republice byl v lednu 2014 zahájen program adresného zvaní občanů do screeningových programů zhoubných nádorů. Jeho cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Program zastřešuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Vlastní zvaní provádějí zdravotní pojišťovny, které na základě vyhodnocení dat o dosavadní poskytnuté zdravotní péči a nastavení screeningových programů zasílají vhodným klientům pozvánku k návštěvě praktického lékaře nebo gynekologa. Ten buď klientovi provede screeningové vyšetření, nebo ho zašle na odborné pracoviště.

Tabulka 1. Komu jsou screeningové programy určeny

Screeningový program

Cílová populace

Screeningová metoda

Národní program screeningu karcinomu prsu

ženy ve věku od 45 let

mamografické vyšetření jednou za dva roky

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

muži a ženy ve věku od 50 let

50-54 let věku – test na skryté (okultní) krvácení do stolice jednou ročně

od 55 let věku – test na skryté krvácení do stolice jednou za dva roky NEBO screeningová kolonoskopie jednou za 10 let

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla

všechny dospělé ženy (pozvání od 25 let)

vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně při gynekologické preventivní prohlídce

Tabulka 2. Na koho se obrátit v případě zájmu o preventivní vyšetření

Preventivní vyšetření prsu

K mamografickému vyšetření prsu (pouze ženy) je potřeba donést žádanku od praktického lékaře či gynekologa

Preventivní vyšetření tlustého střeva a konečníku

K endoskopickému vyšetření tlustého střeva a konečníku (muži i ženy) je potřeba donést žádanku od praktického lékaře či gynekologa. Vyšetřovací alternativou je test okultního krvácení do stolice, který obdržíte u svého praktického lékaře či gynekologa.

Preventivní vyšetření děložního hrdla

K preventivnímu vyšetření děložního hrdla se ženy mohou objednat přímo ke svému ošetřujícímu gynekologovi.

Podrobnější informace k jednotlivým screeningovým programům jsou k dispozici na jejich oficiálních portálech www.kolorektum.cz, www.mamo.cz, www.cervix.cz.

Součástí programu adresného zvaní je rozsáhlá mediální informační kampaň, domovskou stránkou kampaně je portál http://www.bezrakoviny.cz. ÚZIS ČR jako správce Národního onkologického registru všechny tyto aktivity plně podporuje a proto i na svých stránkách se připojuje i k informační kampani a uvádí odkazy na související stránky.

Proč ČR potřebuje programy screeningu zhoubných nádorů?

ČR patří mezi státy nejvíce zatíženými onkologickými onemocněními; ročně je v naší zemi nově diagnostikováno více než 77 000 onkologických onemocnění a téměř 28 000 pacientů na tato onemocnění umírá. Počty nemocných nadto stále rostou, mimo jiné také v důsledku stárnutí české populace. Ke konci roku 2013 žilo ČR více než 450 000 občanů, kteří mají osobní zkušenost s nějakým typem nádoru. Tato alarmující čísla jsou sama o sobě obhajobou potřeby účinné prevence nádorových onemocnění.

U screeningu zhoubných nádorů (ZN) prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla bylo studiemi prokázáno, že organizované programy v dlouhodobém měřítku snižují mortalitu na tato onemocnění, a to především díky nižšímu podílu pokročilých, těžko léčitelných stadií při diagnóze. ZN prsu a kolorekta navíc patří mezi nejčastější onkologická onemocnění. Vývoj incidence a mortality uvedených tří onemocnění je k dispozici na obrázcích, viz níže.

1. Vývoj incidence a mortality u karcinomu prsu u žen

1. Vývoj incidence a mortality u karcinomu prsu u žen

2. Vývoj podílu klinických stadií při diagnóze u karcinomu prsu u žen

2. Vývoj podílu klinických stadií při diagnóze u karcinomu prsu u žen

3. Vývoj incidence a mortality u kolorektálního karcinomu

3. Vývoj incidence a mortality u kolorektálního karcinomu (1)3. Vývoj incidence a mortality u kolorektálního karcinomu (2)3. Vývoj incidence a mortality u kolorektálního karcinomu (3)

4. Vývoj podílu klinických stadií při diagnóze u kolorektálního karcinomu

4. Vývoj podílu klinických stadií při diagnóze u kolorektálního karcinom - 14. Vývoj podílu klinických stadií při diagnóze u kolorektálního karcinomu - 24. Vývoj podílu klinických stadií při diagnóze u kolorektálního karcinomu - 3

5. Vývoj incidence a mortality u karcinomu děložního hrdla

5. Vývoj incidence a mortality u karcinomu děložního hrdla

6. Vývoj podílu klinických stadií při diagnóze u karcinomu děložního hrdla

6. Vývoj podílu klinických stadií při diagnóze u karcinomu děložního hrdla

Více informací o epidemiologii zhoubných novotvarů poskytuje publikace Novotvary a webový portál www.svod.cz.

Důležité odkazy

SVOD - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Projekt na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky je primárně motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců. Vycházíme z předpokladu, že obecné informace o epidemiologii těchto závažných onemocnění s nimi souvisejících populačních rizicích by měly být volně přístupné všem občanům ČR. Další ambicí webového portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů ČR do zahraničí a z tohoto důvodu byl portál vytvořen v anglickém jazyce.

celý článek