HlavníArchiv ročníků
(A) Ambulantní péče
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: centrální příjem (A067)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská ORL (ušní, nosní, krční) (A028)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětské (A016)
A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: dorostové (A016)
A (MZ) 1-01: endokrinologie (A001)
A (MZ) 1-01: epidemiologie (A078)
A (MZ) 1-01: foniatrie a audiologie (A028)
A (MZ) 1-01: funkční diagnostika (A001)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: geriatrie (A008)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hyperbarická medicína a oxygenoterapie (A001)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: klinická biochemie (A047)
A (MZ) 1-01: klinická farmakologie (A097)
A (MZ) 1-01: klinická hematologie (A048)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: laboratorní obory (A078)
A (MZ) 1-01: léčba bolesti (A097)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská pohotovostní služba (LPS) (A063)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: maxilofaciální chirurgie (stomatochirurgie) (A031)
A (MZ) 1-01: mikrobiologie (A078)
A (MZ) 1-01: nefrologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: nemoci z povolání (A097)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurologie (vč. dětské) (A012)
A (MZ) 1-01: novorozenecké (neonatalogie) (A097)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: obory vnitřního lékařství (A001)
A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: operační sály (A070)
A (MZ) 1-01: ORL (ušní, nosní krční) (A028)
A (MZ) 1-01: ortodoncie (A031)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ostatní oddělení ambulantní léčebné péče (A097)
A (MZ) 1-01: parodontologie (A031)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pracoviště AIDS (A097)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: praktický zubní lékař (A031)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychologické pracoviště vč. samostatného zařízení psychologa (A097)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: reprodukční medicína (A097)
A (MZ) 1-01: revmatologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - návštěvní služba sestry (A352)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stomatologie (A031)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: urologie (vč. dětské) (A027)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
(E) Pracovníci a ekonomika
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích (s přílohou) ČV 127/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích ČV 128/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících ČV 129/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče ČV 130/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb ČV 131/14 ze dne 30.10.2013
(H) Orgány ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
(L) Lůžková péče
L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití (s přílohou) ČV 132/14 ze dne 30.10.2013
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou) ČV 133/14 ze dne 30.10.2013
(T) Přístrojové vybavení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení ČV 134/14 ze dne 30.10.2013
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu ČV 135/14 ze dne 30.10.2013
(V) Péče o cizince
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci ČV 136/14 ze dne 30.10.2013
(Z) Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.