HlavníArchiv ročníků
(L) Lůžková péče
L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
L (MZ) 3-02 - Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
(A) Ambulantní péče
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
(E) Pracovníci a ekonomika
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb
(H) Orgány ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
(T) Přístrojové vybavení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
(V) Péče o cizince
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
(Z) Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.