HlavníArchiv ročníků
(L) Lůžková péče
L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití
L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití (s přílohou) ČV 132/14 ze dne 30.10.2013
L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou) - ČV 137/11 ze dne 27.10.2010
L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou) - ČV 140/13 ze dne 26.10.2012
L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou) - ČV 149/12 ze dne 17.10.2011
L (MZ) 1-02 - Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou) - ČV 184/10 ze dne 20.10.2009
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou) - ČV 138/11 ze dne 27.10.2010
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou) - ČV 141/13 ze dne 26.10.2012
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou) - ČV 150/12 ze dne 17.10.2011
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou) - ČV 185/09 ze dne 20.10.2009
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou) ČV 133/14 ze dne 30.10.2013
L (MZ) 3-01 - Hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
L (MZ) 3-01 - Hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
L (MZ) 3-01 - Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
L (MZ) 3-02 - Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
L (MZ) 3-02 - Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
L (MZ) 3-02 - Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
L (MZ) 4-01 - Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách
L (MZ) 4-01 - Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách
L (MZ) 4-01 - Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách
(A) Ambulantní péče
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
A (MZ) 1-01: anesteziologicko-resuscitační (A025)
A (MZ) 1-01: anesteziologicko-resuscitační (A025)
A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
A (MZ) 1-01: angiologie (A001)
A (MZ) 1-01: angiologie (A001)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
A (MZ) 1-01: centrální příjem (A067)
A (MZ) 1-01: centrální příjem (A067)
A (MZ) 1-01: centrální příjem (A067)
A (MZ) 1-01: centrální příjem (A067)
A (MZ) 1-01: centrální příjem (A067)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: dětská centra (A410)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
A (MZ) 1-01: dětská ORL (ušní, nosní, krční) (A028)
A (MZ) 1-01: dětská ORL (ušní, nosní, krční) (A028)
A (MZ) 1-01: dětská ORL (ušní, nosní, krční) (A028)
A (MZ) 1-01: dětská ORL (ušní, nosní, krční) (A028)
A (MZ) 1-01: dětská ORL (ušní, nosní, krční) (A028)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
A (MZ) 1-01: dětské (A016)
A (MZ) 1-01: dětské (A016)
A (MZ) 1-01: dětské (A016)
A (MZ) 1-01: dětské (A016)
A (MZ) 1-01: dětské (A016)
A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy a dětská centra (A410)
A (MZ) 1-01: dětské domovy a dětská centra (A410)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
A (MZ) 1-01: doprava raněných, nemocných a rodiček (A095)
A (MZ) 1-01: doprava raněných, nemocných a rodiček (A095)
A (MZ) 1-01: doprava raněných, nemocných a rodiček (A095)
A (MZ) 1-01: dorostové (A016)
A (MZ) 1-01: dorostové (A016)
A (MZ) 1-01: dorostové (A016)
A (MZ) 1-01: dorostové (A016)
A (MZ) 1-01: dorostové (A016)
A (MZ) 1-01: endokrinologie (A001)
A (MZ) 1-01: endokrinologie (A001)
A (MZ) 1-01: endokrinologie (A001)
A (MZ) 1-01: endokrinologie (A001)
A (MZ) 1-01: endokrinologie (A001)
A (MZ) 1-01: epidemiologie (A078)
A (MZ) 1-01: epidemiologie (A078)
A (MZ) 1-01: epidemiologie (A078)
A (MZ) 1-01: epidemiologie (A078)
A (MZ) 1-01: epidemiologie (A078)
A (MZ) 1-01: foniatrie a audiologie (A028)
A (MZ) 1-01: foniatrie a audiologie (A028)
A (MZ) 1-01: foniatrie a audiologie (A028)
A (MZ) 1-01: foniatrie a audiologie (A028)
A (MZ) 1-01: foniatrie a audiologie (A028)
A (MZ) 1-01: funkční diagnostika (A001)
A (MZ) 1-01: funkční diagnostika (A001)
A (MZ) 1-01: funkční diagnostika (A001)
A (MZ) 1-01: funkční diagnostika (A001)
A (MZ) 1-01: funkční diagnostika (A001)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
A (MZ) 1-01: geriatrie (A008)
A (MZ) 1-01: geriatrie (A008)
A (MZ) 1-01: geriatrie (A008)
A (MZ) 1-01: geriatrie (A008)
A (MZ) 1-01: geriatrie (A008)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: histologie (A054)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: hyperbarická medicína a oxygenoterapie (A001)
A (MZ) 1-01: hyperbarická medicína a oxygenoterapie (A001)
A (MZ) 1-01: hyperbarická medicína a oxygenoterapie (A001)
A (MZ) 1-01: hyperbarická medicína a oxygenoterapie (A001)
A (MZ) 1-01: hyperbarická medicína a oxygenoterapie (A001)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A009)
A (MZ) 1-01: infekční (A097)
A (MZ) 1-01: infekční (A097)
A (MZ) 1-01: interní (A001)
A (MZ) 1-01: interní (A001)
A (MZ) 1-01: jesle (A430)
A (MZ) 1-01: jesle (A430)
A (MZ) 1-01: jesle (A430)
A (MZ) 1-01: jesle (A430)
A (MZ) 1-01: jesle (A430)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: kardiologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: kardiologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: kardiologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: kardiologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: kardiologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: klinická biochemie (A047)
A (MZ) 1-01: klinická biochemie (A047)
A (MZ) 1-01: klinická biochemie (A047)
A (MZ) 1-01: klinická biochemie (A047)
A (MZ) 1-01: klinická biochemie (A047)
A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
A (MZ) 1-01: klinická farmakologie (A097)
A (MZ) 1-01: klinická farmakologie (A097)
A (MZ) 1-01: klinická farmakologie (A097)
A (MZ) 1-01: klinická farmakologie (A097)
A (MZ) 1-01: klinická farmakologie (A097)
A (MZ) 1-01: klinická hematologie (A048)
A (MZ) 1-01: klinická hematologie (A048)
A (MZ) 1-01: klinická hematologie (A048)
A (MZ) 1-01: klinická hematologie (A048)
A (MZ) 1-01: klinická hematologie (A048)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: kojenecké ústavy (A410)
A (MZ) 1-01: kojenecké ústavy (A410)
A (MZ) 1-01: kojenecké ústavy (A410)
A (MZ) 1-01: komunitní psychiatrická sestra (A430)
A (MZ) 1-01: komunitní psychiatrická sestra (A430)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
A (MZ) 1-01: laboratorní obory (A078)
A (MZ) 1-01: laboratorní obory (A078)
A (MZ) 1-01: laboratorní obory (A078)
A (MZ) 1-01: laboratorní obory (A078)
A (MZ) 1-01: laboratorní obory (A078)
A (MZ) 1-01: léčba bolesti (A097)
A (MZ) 1-01: léčba bolesti (A097)
A (MZ) 1-01: léčba bolesti (A097)
A (MZ) 1-01: léčba bolesti (A097)
A (MZ) 1-01: léčba bolesti (A097)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
A (MZ) 1-01: lékařská pohotovostní služba (LPS) (A063)
A (MZ) 1-01: lékařská pohotovostní služba (LPS) (A063)
A (MZ) 1-01: lékařská služba první pomoci (LSPP) (A063)
A (MZ) 1-01: lékařská služba první pomoci (LSPP) (A063)
A (MZ) 1-01: lékařská služba první pomoci (LSPP) (A063)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
A (MZ) 1-01: maxilofaciální chirurgie (stomatochirurgie) (A031)
A (MZ) 1-01: maxilofaciální chirurgie (stomatochirurgie) (A031)
A (MZ) 1-01: maxilofaciální chirurgie (stomatochirurgie) (A031)
A (MZ) 1-01: maxilofaciální chirurgie (stomatochirurgie) (A031)
A (MZ) 1-01: maxilofaciální chirurgie (stomatochirurgie) (A031)
A (MZ) 1-01: mikrobiologie (A078)
A (MZ) 1-01: mikrobiologie (A078)
A (MZ) 1-01: mikrobiologie (A078)
A (MZ) 1-01: mikrobiologie (A078)
A (MZ) 1-01: mikrobiologie (A078)
A (MZ) 1-01: nefrologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: nefrologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: nefrologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: nefrologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: nefrologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: nemoci z povolání (A097)
A (MZ) 1-01: nemoci z povolání (A097)
A (MZ) 1-01: nemoci z povolání (A097)
A (MZ) 1-01: nemoci z povolání (A097)
A (MZ) 1-01: nemoci z povolání (A097)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: neurologie (vč. dětské) (A012)
A (MZ) 1-01: neurologie (vč. dětské) (A012)
A (MZ) 1-01: neurologie (vč. dětské) (A012)
A (MZ) 1-01: neurologie (vč. dětské) (A012)
A (MZ) 1-01: neurologie (vč. dětské) (A012)
A (MZ) 1-01: novorozenecké (neonatalogie) (A097)
A (MZ) 1-01: novorozenecké (neonatalogie) (A097)
A (MZ) 1-01: novorozenecké (neonatalogie) (A097)
A (MZ) 1-01: novorozenecké (neonatalogie) (A097)
A (MZ) 1-01: novorozenecké (neonatalogie) (A097)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
A (MZ) 1-01: obory vnitřního lékařství (A001)
A (MZ) 1-01: obory vnitřního lékařství (A001)
A (MZ) 1-01: obory vnitřního lékařství (A001)
A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: oftalmologie, oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: oftalmologie, oční (vč. dětského) (A030)
A (MZ) 1-01: operační sály (A070)
A (MZ) 1-01: operační sály (A070)
A (MZ) 1-01: operační sály (A070)
A (MZ) 1-01: operační sály (A070)
A (MZ) 1-01: operační sály (A070)
A (MZ) 1-01: ORL (ušní, nosní krční) (A028)
A (MZ) 1-01: ORL (ušní, nosní krční) (A028)
A (MZ) 1-01: ORL (ušní, nosní krční) (A028)
A (MZ) 1-01: ORL (ušní, nosní krční) (A028)
A (MZ) 1-01: ORL (ušní, nosní krční) (A028)
A (MZ) 1-01: ortodoncie (A031)
A (MZ) 1-01: ortodoncie (A031)
A (MZ) 1-01: ortodoncie (A031)
A (MZ) 1-01: ortodoncie (A031)
A (MZ) 1-01: ortodoncie (A031)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
A (MZ) 1-01: ostatní oddělení ambulantní léčebné péče (A097)
A (MZ) 1-01: ostatní oddělení ambulantní léčebné péče (A097)
A (MZ) 1-01: ostatní oddělení ambulantní léčebné péče (A097)
A (MZ) 1-01: ostatní oddělení ambulantní léčebné péče (A097)
A (MZ) 1-01: ostatní oddělení ambulantní léčebné péče (A097)
A (MZ) 1-01: parodontologie (A031)
A (MZ) 1-01: parodontologie (A031)
A (MZ) 1-01: parodontologie (A031)
A (MZ) 1-01: parodontologie (A031)
A (MZ) 1-01: parodontologie (A031)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: patologie (A054)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
A (MZ) 1-01: Pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
A (MZ) 1-01: pracoviště AIDS (A097)
A (MZ) 1-01: pracoviště AIDS (A097)
A (MZ) 1-01: pracoviště AIDS (A097)
A (MZ) 1-01: pracoviště AIDS (A097)
A (MZ) 1-01: pracoviště AIDS (A097)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040) doplněný o diabetologii (A004)
A (MZ) 1-01: praktický zubní lékař (A031)
A (MZ) 1-01: praktický zubní lékař (A031)
A (MZ) 1-01: praktický zubní lékař (A031)
A (MZ) 1-01: praktický zubní lékař (A031)
A (MZ) 1-01: praktický zubní lékař (A031)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
A (MZ) 1-01: psychologické pracoviště vč. samostatného zařízení psychologa (A097)
A (MZ) 1-01: psychologické pracoviště vč. samostatného zařízení psychologa (A097)
A (MZ) 1-01: psychologické pracoviště vč. samostatného zařízení psychologa (A097)
A (MZ) 1-01: psychologické pracoviště vč. samostatného zařízení psychologa (A097)
A (MZ) 1-01: psychologické pracoviště vč. samostatného zařízení psychologa (A097)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitační a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: rehabilitační a fyzikální medicína (A052)
A (MZ) 1-01: reprodukční medicína (A097)
A (MZ) 1-01: reprodukční medicína (A097)
A (MZ) 1-01: reprodukční medicína (A097)
A (MZ) 1-01: reprodukční medicína (A097)
A (MZ) 1-01: reprodukční medicína (A097)
A (MZ) 1-01: revmatologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: revmatologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: revmatologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: revmatologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: revmatologie (vč. dětské) (A001)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - návštěvní služba sestry (A352)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - návštěvní služba sestry (A352)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - návštěvní služba sestry (A352)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - návštěvní služba sestry (A352)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - návštěvní služba sestry (A352)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
A (MZ) 1-01: stomatologie (A031)
A (MZ) 1-01: stomatologie (A031)
A (MZ) 1-01: stomatologie (A031)
A (MZ) 1-01: stomatologie (A031)
A (MZ) 1-01: stomatologie (A031)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
A (MZ) 1-01: transfúzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
A (MZ) 1-01: urologie (vč. dětské) (A027)
A (MZ) 1-01: urologie (vč. dětské) (A027)
A (MZ) 1-01: urologie (vč. dětské) (A027)
A (MZ) 1-01: urologie (vč. dětské) (A027)
A (MZ) 1-01: urologie (vč. dětské) (A027)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček) (A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba nebo přeprava pacientů neodkladné péče (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba nebo přeprava pacientů neodkladné péče (A038)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
(E) Pracovníci a ekonomika
E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu (s přílohou) - ČV 131/11 ze dne 27.10.2010
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu (s přílohou) - ČV 134/13 ze dne 26.10.2012
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu (s přílohou) - ČV 178/10 ze dne 20.10.2009
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích (s přílohou) - ČV143/12 ze dne 17.10.2011
E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích (s přílohou) ČV 127/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích - ČV144/12 ze dne 17.10.2011
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích ČV 128/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o mzdě - ČV 132/11 ze dne 27.10.2010
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o mzdě - ČV 135/13 ze dne 26.10.2012
E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o mzdě - ČV 179/10 ze dne 20.10.2009
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících - ČV 133/11 ze dne 27.10.2010
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících - ČV 136/13 ze dne 26.10.2012
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících - ČV 180/10 ze dne 20.10.2009
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících - ČV145/12 ze dne 17.10.2011
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících ČV 129/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování
E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice nestátního ambulantního zdravotnického zařízení - ČV 134/11 ze dne 27.10.2010
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice nestátního ambulantního zdravotnického zařízení - ČV 137/13 ze dne 26.10.2012
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice nestátního ambulantního zdravotnického zařízení - ČV 146/12 ze dne 17.10.2011
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice nestátního ambulantního zdravotnického zařízení - ČV 181/10 ze dne 20.10.2009
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče ČV 130/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - nelůžkové zařízení
E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové zařízení
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - lůžkové zařízení
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb ČV 131/14 ze dne 30.10.2013
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - 135/11 ze dne 27.10.2010
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - ČV 138/13 ze dne 26.10.2012
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - ČV 147/12 ze dne 17.10.2011
E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede účetnictví - ČV 182/09 ze dne 20.10.2009
E (MZ) 7-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
E (MZ) 7-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
E (MZ) 7-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
(Z) Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb
Evidenční list registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb (PZS) - 1 (verze 1)
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb (PZS) - 1 (verze 1)
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 145/13 ze dne 26.10.2012
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 2 - pro poskytovatele / zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 145/13 ze dne 26.10.2012
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 144/11 ze dne 22.10.2010
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 153/12 ze dne 17.10.2011
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 188/10 ze dne 20.10.2009
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 144/11 ze dne 22.10.2010
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 153/12 ze dne 17.10.2011
Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 188/10 ze dne 20.10.2009
(H) Orgány ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví - ČV 136/11 ze dne 27.10.2010
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví - ČV 139/13 ze dne 26.10.2012
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví - ČV 148/12 ze dne 17.10.2011
H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví - ČV 183/10 ze dne 20.10.2009
(T) Přístrojové vybavení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení - ČV 139/11 ze dne 27.10.2010
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení - ČV 142/13 ze dne 26.10.2012
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení - ČV 151/12 ze dne 17.10.2011
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení - ČV 186/09 ze dne 20.10.2009
T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení ČV 134/14 ze dne 30.10.2013
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu ČV 135/14 ze dne 30.10.2013
T (MZ) 2-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu - ČV 143/13 ze dne 26.10.2012
T (MZ) 2-02 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení - ČV 143/13 ze dne 26.10.2012
(V) Péče o cizince
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci - ČV 140/11 ze dne 27.10.2010
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci - ČV 144/13 ze dne 26.10.2012
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci - ČV 152/12 ze dne 17.10.2011
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci - ČV 187/10 ze dne 20.10.2009
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci ČV 136/14 ze dne 30.10.2013

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.