WHODAS 2.0, verze pro odborného testujícího 36 otázek, elektronická verze

Informace o autorech a licenčních právech

Klinický dotazník WHO Disability Assesment Schedule - formulář pro vyhodnocení. Podrobnější informace k metodice naleznete na stránce českého překladu.

Údaje nejsou nikam zaznamenávány, slouží pro vypočtení skóre, případně vytištění do dokumentace pacienta.

Tento dotazník obsahuje verzi WHODAS 2.0 pro odborného testujícího s 36 otázkami.

Instrukce pro tazatele jsou psány tučnou kurzívou – nečtěte je nahlas. Text, který má slyšet tázaný, je psán

ve standardním písmu modře.

Takový text čtěte nahlas.

F1 - Identifikace Tázaného
F2 - Identifikace Tazatele
F3 - Číslo testování
Datum provedení testování (den, měsíc, rok)
F5 - Životní situace v době rozhovoru

Informace o demografii a souvislostech

Tento rozhovor byl vytvořen Světovou zdravotnickou organizací za účelem lepšího porozumění potížím, vznikajícím v důsledku zdravotního stavu. Informace, které v rámci tohoto rozhovoru poskytnete, jsou důvěrné a budou použity jen pro potřeby výzkumu. Rozhovor bude trvat 15-20 minut.

Lidem, kteří byli do výzkumu zařazeni z obecné populace (tj. těm, kteří nejsou pacienty zdravotnických zařízení) řekněte:

I když jste zdravá/ý a žádné potíže nemáte, je nutno pro úplnost probrat všechny otázky. Začnu s obecnými otázkami.

A1 - Zaznamenejte pozorované pohlaví
A2 - Jaký je Váš věk?
A3 - Kolik let celkem jste strávil studiem ve školách či v učení?
A4 - Jaký je Váš současný rodinný stav?
A5 - Jaká charakteristika nejlépe popisuje Vaše hlavní pracovní postavení?

Verze ze dne 13.8. 2019