WHODAS 2.0, verze pro samostatné vyplnění 36 otázek, elektronická verze

Informace o autorech a licenčních právech

Klinický dotazník WHO Disability Assesment Schedule - formulář pro vyhodnocení. Podrobnější informace k metodice naleznete na stránce českého překladu.

Údaje nejsou nikam zaznamenávány, slouží pro vypočtení skóre, případně vytištění do dokumentace pacienta.

Tento dotazník obsahuje verzi WHODAS 2.0 pro samostatné vyplnění s 36 otázkami.

Základní informace

Identifikace dotazovaného
Datum provedení testování (den, měsíc, rok)
Pohlaví
Věk

Verze ze dne 13.8. 2019