HlavníPublikujeme

Závazné pokyny

Pro plnění úkolů NZIS vydává ÚZIS ČR závazné pokyny, které jsou součástí Datového standardu MZ ČR. Závazné pokyny podávají základní informace příslušným zdravotnickým zařízením, které poskytují údaje do NZIS. Obsahují pokyny k obsahu datové struktury Národních zdravotních registrů a pro vyplňování statistických výkazů, které jsou součástí Programu statistických zjišťování MZ.