Hlavní

Rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT

Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 1.10.2019 akceptuje registr NRPOT evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1.1.2020 bude provedeno rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT.

Změny platné od 1.1.2020:

 1. Položka „UPT dle stáří gravidity“ bude nyní nepovinná. Registr bude akceptovat záznamy, kde bude položka vyplněna i ty, kde nebude vyplněna.
 2. Položka „Indukce potratu nad 12 t. t.“ bude mít nastavenou logickou kontrolu na položku „Stáří plodu v týdnech“ >= 12 t.t.
 3. Položka „Invazivní prenatální diagnostika“ bude mít nastavenou logickou kontrolu na položku „Stáří plodu v týdnech“,
  1. Amniocentóza: Stáří plodu v týdnech > 11 t.t.
  2. Odběr chloriových klků: Stáří plodu v týdnech > 9 t.t.
  3. Kordocetéza: Stáří plodu v týdnech > 13 t.t.
 4. Rozšíření číselníku položky „UPT podle způsobu provedení“
 1. Farmakologická metoda – potratová pilulka
 2. Indukce potratu (nad 12 t.t.)
 3. intrauterinní zákrok (fetoskopie)
 4. jiný způsob
 5. Chirurgicky – vakuumaspirace
 6. Chirurgicky - dilatace a kyretáž
 7. Abdominální chirurgie

Nové validační kontroly:

243         Stáří plodu /pstari/ musí být > 11, pokud Invazivní prenatální diagnostika /pinprediag/ je 1 – Aminocentéza a Datum potratu >=1.1.2020.

244         Stáří plodu /pstari/ musí být > 9, pokud Invazivní prenatální diagnostika /pinprediag/ je 2 - Odběr choriových klků a Datum potratu >=1.1.2020.

245         Stáří plodu /pstari/ musí být > 13, pokud Invazivní prenatální diagnostika /pinprediag/ je 3 – Kordocentéza a Datum potratu >=1.1.2020.

247         Stáří plodu v týdnech /pstari/ musí být >= 12, pokud UPT podle způsobu provedení /pzpprov/ je 3 - Indukce potratu (nad 12 t.t.) a Datum potratu >=1.1.2020 .

205 - Položku Podle stáří gravidity /pstargrav/ je nutné vyplnit, pokud druh potratu /pdrupot/ je 3 – umělý a Datum potratu je < 1.1.2020.

 

Děkujeme za spolupráci a s případnými dotazy se, prosím, obracejte na pracovníky pro metodickou podporu pro Váš kraj (http://www.uzis.cz/kontakty).

S pozdravem
Mgr. Radka Pohlová
analytik

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2
tel.: +420 22497 2264
email: Radka.Pohlova@uzis.cz
www.uzis.cz