Hlavní

SNOMED International, členství na rok 2018

Na základě rozhodnutí porady vedení Ministerstva zdravotnictví schválila porada vedení ÚZIS ČR úhradu členského poplatku SNOMED International na rok 2018 z rozpočtu ÚZIS ČR. Členství je velmi přínosné a žádoucí z pohledu dalšího rozvoje eHealth v ČR. Úhrada členského poplatku SNOMED International na rok 2018 činí 54.298,- USD, při kurzu 21,2 Kč / USD tedy celkem 1.151.118,- Kč.