Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

Aktuality


Vstup do registru

Veřejný portál NRPZS

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodická podpora NRPZS

 po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
 PodporaNRPZS@uzis.cz
 222 269 883

Vstup do registru

Veřejný portál NRPZS

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodická podpora NRPZS

 po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
 PodporaNRPZS@uzis.cz
 222 269 883, 778 750 091 (naléhavé případy)

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle § 74 a § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách.

U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr údaje o oprávněních k poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování a podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních.

Data registru jsou dostupná na veřejném portále v rozsahu, který definuje § 74 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, odstavec 3a.

Rozsah údajů

1 Poskytovatel FO (fyzická osoba)

1.1 Poskytovatel

 • Titul před [číselník AkademickyTitul]
 • Jméno [text]
 • Příjmení [text]
 • Titul za [číselník VedeckaHodnost]
 • Datum narození [datum] Občanství [číselník Zeme]
 • IČO
 • DIČ
 • Typ poskytovatele [výběr]
  • PZS ČR
  • Osoba z EU
  • Poskytovatel sociálních služeb
 • Název [text]
 • Datová schránka [text]
 • Telefon [text]
 • Fax [text]
 • Email [text]
 • WWW [text]

1.2 Trvalý pobyt nebo bydliště

 • Stát [číselník Zeme]
 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

1.3 Adresa v ČR

 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

1.4 Adresa místa podnikání

 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

2 Poskytovatel PO (právnická osoba)

2.1 Poskytovatel

 • IČO
 • DIČ [text]
 • Typ poskytovatele [text]
  • PZS ČR
  • Osoba z EU
  • Poskytovatel sociálních služeb
 • Název [text]
 • Právní forma [číselník PravniForma ]
 • Právní stav [číselník PravniStav]
 • Zřizovatel [číselník Zrizovatel]
 • Země registrace [číselník Zeme]
 • Datová schránka [text]
 • Telefon [text]
 • Fax [text]
 • Email [text]
 • WWW [text]

2.2 Sídlo

 • Stát [číselník Zeme]
 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

2.3 Adresa v ČR

 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

3 Statutární orgán - fyzická osoba

3.1 Statutární orgán

 • Titul před [číselník AkademickyTitul]
 • Jméno [text]
 • Příjmení [text]
 • Titul za [číselník VedeckaHodnost]
 • Datum narození [datum]
 • Občanství [číselník Zeme]

3.2 Trvalý pobyt nebo bydliště

 • Stát [číselník Zeme]
 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

3.3 Adresa v ČR

 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

4 Statutární orgán - právnická osoba

4.1 Statutární orgán

 • IČO
 • DIČ
 • Název [text]
 • Právní forma [číselník PravniForma]
 • Právní stav [číselník PravniStav]
 • Zřizovatel [číselník Zrizovatel]
 • Země registrace [číselník Zeme]
 • Datum vzniku [datum]

4.2 Sídlo

 • Stát [číselník Zeme]
 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

4.3 Adresa v ČR

 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

5 Oprávnění

 • Kód kraje [číselník SpravniOrgan]
 • Platnost od [datum]
 • Platnost do [datum]
 • Poznámka [text]
 • Evidenční číslo [text]
 • Aktuální stav [nastavení stavu záznamu]
  • Rozpracovaný
  • Platný
  • Neplatný

6 Rozhodnutí

6.1 Rozhodnutí

 • Č.j. [text]
 • Právní předpis [text]
 • Typ rozhodnutí [číselník TypRozhodnuti]
 • Poznámka [text]

6.2 Rozhodnutí - podrobnosti

 • Datum vydání [datum]
 • Datum právní moci [datum]
 • Poznámka [text]
 • Datum zahájení poskytování služeb [datum]
 • Datum ukončení poskytování služeb [datum]
 • Stát [číselník Zeme] - stát, kde bylo vydáno oprávnění (jen EU, EHP a Švýcarsko)
 • Cizí text [text] - prostor pro napsání podrobností k oprávnění vydaného jinde než v ČR
 • Aktuální stav [nastavení stavu záznamu]
  • Rozpracovaný
  • Platný
  • Neplatný

7 Odborný zástupce

7.1 Info

 • Jméno [text]
 • Příjmení [text]
 • Titul před [číselník AkademickyTitul]
 • Titul za [číselník VedckaHodnost]
 • Datum narození [datum]
 • Aifo [text] - agendový identifikátor fyzické osoby
 • Rozsah zastupování [text]
 • Poznámka [text]
 • Aktuální stav [nastavení stavu záznamu]
  • Rozpracovaný
  • Platný
  • Neplatný

7.2 Trvalý pobyt nebo bydliště

 • Stát [číselník Zeme]
 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

7.3 Hlášený pobyt v ČR

 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]

8 Místo poskytování

 • Aktuální stav [nastavení stavu záznamu]
  • Rozpracovaný
  • Platný
  • Neplatný

8.1 Adresa

 • Kraj
 • Okres
 • Obec
 • Část obce
 • PSČ
 • Adresní místo [RUIAN kód]
 • Ulice
 • Druh čísla domovního
 • Číslo domovní
 • Číslo orientační
 • Písmeno čísla orientačního
 • Poznámka [text]
 • Nájem do [datum]

9 Zdravotní služba

 • Obor [číselník OborPece]
 • Forma péče [číselník FormaPece]
 • Druh péče nebo název zdravotní služby [číselník DruhPece]
 • Rozsah péče [text] - upřesnění především oboru (např. obor je endokrinologie a diabetologie, ale lékař je jen diabetolog)
 • Poznámka [text]
 • Aktuální stav [nastavení stavu záznamu]
  • Rozpracovaný
  • Platný
  • Neplatný

Publikace

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

ISSN: 1214-9888 (1211-8230)
Stran: cca 150 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962.

Publikované údaje jsou čerpány z „Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“. Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí). Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2021

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2017

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2009

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2005

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2003

Lékaři a farmaceuti 2002

Lékaři a farmaceuti 2001

Lékaři a farmaceuti 2000

Zdravotnická statistika | Ekonomika zdravotnických zařízení | Lékaři, stomatologové a farmaceuti | Mzdy a platy | Pracovníci ve zdravotnictví