I. kapitola
NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI
(A00–B99)
VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (A80–A89)
Nepatří sem:následky:
. poliomyelitidy (B91)
. virové encefalitidy (B94.1)
A80Akutní poliomyelitida – akutní dětská obrna
. 0Akutní paralytická poliomyelitida‚ spojená s vakcinací (s očkovací látkou)
. 1Akutní paralytická poliomyelitida‚ divoký virus importovaný
. 2Akutní paralytická poliomyelitida‚ divoký virus tuzemský
. 3Akutní paralytická poliomyelitida‚ jiná a NS
. 4Akutní neparalytická poliomyelitida
. 9Akutní poliomyelitida NS
A81Atypické virové infekce centrální nervové soustavy
Patří sem:prionové nemoci centrální nervové soustavy
. 0Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
Subakutní spongiformní encefalopatie
. 1Subakutní sklerotizující panencefalitida
Dawsonova nemoc s inkluzemi
Van Bogaertova sklerotizující leukoencefalopatie
. 2Progresivní multifokální leukoencefalopatie
Multifokální leukoencefalopatie NS
. 8Jiné atypické virové infekce centrální nervové soustavy
Kuru
. 9Atypické virové infekce centrální nervové soustavy NS
Prionová nemoc centrální nervové soustavy NS
A82Vzteklina – rabies – lyssa
. 0Sylvatická (lesní) vzteklina
. 1Urbánní (městská) vzteklina
. 9Vzteklina NS
A83Virová encefalitida přenášená komáry
Patří sem:virová meningoencefalitida přenášená komáry
Nepatří sem:Venezuelská koňská encefalitida (A92.2)
. 0Japonská encefalitida
. 1Západní koňská encefalitida
. 2Východní koňská encefalitida
. 3St. Louiská encefalitida
. 4Australská encefalitida
Kunjinova virová nemoc
. 5Kalifornská encefalitida
Kalifornská meningoencefalitida
Encefalitida‚ původce: virus La Crosse
. 6Encefalitida‚ původce: virus Rocio
. 8Jiná virová encefalitida přenášená komáry
. 9Virová encefalitida přenášená komáry NS
A84Virová encefalitida přenášená klíšťaty
Patří sem:virová meningoencefalitida přenášená klíšťaty
. 0Encefalitida dálného východu přenášená klíšťaty (ruská jarně-letní encefalitida)
. 1Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty
. 8Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty
Louping ill
Encefalitida‚ původce: virus Pawassan
. 9Virová klíšťová encefalitida NS
A85Jiná virová encefalitida nezařazená jinde
Patří sem:určená virová:
. encefalomyelitida nezařazená jinde
. meningoencefalitida nezařazená jinde
Nepatří sem:myalgická encefalomyelitida (G93.3)
encefalitida vyvolaná:
. virem Herpes simplex (B00.4)
. virem spalniček (B05.0)
. virem příušnic (B26.2)
. virem poliomyelitidy (A80.–)
. virem Herpes zoster (B02.0)
lymfatická choriomeningitida (A87.2)
. 0+Enterovirová encefalitida (G05.1*)
Enterovirová encefalomyelitida
. 1+Adenovirová encefalitida (G05.1*)
Adenovirová meningoencefalitida
. 2Virová encefalitida přenášená členovci NS
. 8Jiná určená virová encefalitida
Encephalitis lethargica
Nemoc von Economo-Cruchetova
A86Neurčená virová encefalitida
Virová:
. encefalomyelitida NS
. meningoencefalitida NS
A87Virová meningitida
Nepatří sem:meningitida způsobená:
. virem Herpes simplex (B00.3)
. virem spalniček (B05.1)
. virem příušnic (B26.1)
. virem poliomyelitidy (A80.–)
. zoster (B02.1)
. 0+Enterovirová meningitida (G02.0*)
Meningitida‚ původce: virus Coxsackie
Meningitida‚ původce: Echovirus
. 1+Adenovirová meningitida (G02.0*)
. 2Lymfocytární choriomeningitida
Lymfocytární meningoencefalitida
. 8Jiné virové meningitidy
. 9Virová meningitida NS
A88Jiné virové infekce centrální nervové soustavy nezařazené jinde
Nepatří sem:virová:
. encefalitida NS (A86)
. meningitida NS (A87.9)
. 0Enterovirová exantémová horečka (bostonská vyrážka)
. 1Epidemické vertigo
. 8Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy
A89Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch