II. kapitola
NOVOTVARY (C00–D48)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY‚ PODLE ZJIŠTĚNÍ NEBO PŘEDPOKLADU PRIMÁRNÍ‚
URČENÝCH LOKALIZACÍ‚ VYJMA MÍZNÍ‚ KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
(C00–C75)
ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (C51–C58)
Patří sem:kůže ženských pohlavních orgánů
C51Zhoubný novotvar vulvy
. 0Velký stydký pysk [labium maius]
Bartolinská (velká vestibulární) žláza
. 1Malý stydký pysk [labium minus]
. 2Clitoris
. 8Léze přesahující vulvu
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Vulva NS
Zevní ženské pohlavní orgány NS
Pudendum
C52Zhoubný novotvar pochvy (vaginy)
C53Zhoubný novotvar hrdla děložního [cervicis uteri]
. 0Endocervix
. 1Exocervix
. 8Léze přesahující hrdlo děložní
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Hrdlo děložní [cervix uteri] NS
C54Zhoubný novotvar těla děložního
. 0Isthmus uteri
Dolní děložní segment
. 1Endometrium – sliznice
. 2Myometrium – svalovina
. 3Fundus uteri
. 8Léze přesahující tělo děložní
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
. 9Tělo děložní [corpus uteri] NS
C55Zhoubný novotvar dělohy‚ část NS
C56Zhoubný novotvar vaječníku
C57Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
. 0Vejcovod [tuba Fallopii]
Děložní trubice – tuba uterina
Oviductus‚ salpinx
. 1Široký vaz
. 2Oblý vaz
. 3Parametrium
Děložní vaz NS
. 4Děložní adnexa NS
. 7Jiné určené části ženských pohlavních orgánů
Wolffův vývod
. 8Léze přesahující ženské pohlavní orgány
[viz poznámka 5 v úvodu kapitoly II.]
Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů‚ jejichž místo vzniku nelze zařadit do žádné
z položek C51–C57.7C58
Tubo-ovariální
Utero-ovariální
. 9Ženské pohlavní orgány NS
Ženské urogenitální ústrojí NS
C58Zhoubný novotvar placenty
Choriocarcinoma NS
Chorioepithelioma NS
Nepatří sem:chorioadenoma (destruens) (D39.2)
mola hydatidosa (hydatiformis):
. NS (O01.9)
. invazivní (D39.2)
. maligní (D39.2)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch