III. kapitola
NEMOCI KRVE‚ KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
A NĚKTERÉ PORUCHY TÝKAJÍCÍ SE MECHANISMU
IMUNITY (D50–D89)
APLASTICKÉ A JINÉ ANEMIE (D60–D64)
D60Získaná čistá aplazie červených krvinek [erytroblastopenie]
Patří sem:aplazie červených krvinek (získaná)(dospělých)(s thymomem)
. 0Chronická získaná čistá aplazie červených krvinek
. 1Přechodná získaná čistá aplazie červených krvinek
. 8Jiná získaná čistá aplazie červených krvinek
. 9Získaná čistá aplazie červených krvinek NS
D61Jiné aplastické anemie
Nepatří sem:agranulocytóza (D70)
. 0Konstituční aplastická anemie
Aplazie (čistá) červených krvinek:
. vrozená
. dětská
. primární
Blackfanův–Diamondův syndrom
Rodová hypoplastická anemie
Fanconiho anemie
Pancytopenie s malformacemi
. 1Aplastická anemie vyvolaná léky
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 2Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3Idiopatická aplastická anemie
. 8Jiné určené aplastické anemie
. 9Aplastická anemie NS
Anemie hypoplastická
Dřeňová hypoplazie
Panmyeloftíza
D62Akutní posthemoragická anemie
Nepatří sem:vrozená anemie z fetální ztráty krve (P61.3)
D63*Anemie při chronických nemocech zařazených jinde
. 0*Anemie při onemocněních novotvary (C00–D48+)
. 8*Anemie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
Anemie při chronickém onemocnění ledvin ? stadium 3 (N18.3–N18.5+)
D64Jiné anemie
Nepatří sem:refrakterní anemie:
. NS (D46.4)
. s přebytkem blastů (D46.2)
  . s transformacemi (C92.0)
. se sideroblasty (D46.1)
. bez sideroblastů (D46.0)
. 0Dědičná sideroblastická anemie
Hypochromní sideroblastická anemie‚ pohlavně vázaná
. 1Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
K určení nemoci lze použít dodatkový kód
. 2Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
K označení léků lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 3Jiné sideroblastické anemie
Sideroblastická anemie:
. NS
. citlivá na pyridoxin zařaditelná jinam
. 4Vrozená dyserytropoetická anemie
Dyshematopoetická anemie (vrozená)
Nepatří sem:Blackfanův–Diamondův syndrom (D61.0)
Di Guglielmova nemoc (C94.0)
. 8Jiné určené anemie
Dětská pseudoleukemie
Leukoerytroblastická anemie
. 9Anemie NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2014/4/1

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch