IX. kapitola
NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
NEMOCI ŽIL‚ MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE (I80–I89)
I80Zánět žil – flebitida a tromboflebitida
Patří sem:endoflebitida
zánět – tromboflebitida žíly
periflebitida
hnisavá flebitida
Jestliže jsou způsobeny léčivy‚ lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin
(Kapitola XX.).
Nepatří sem:flebitida a tromboflebitida:
. komplikující:
  . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.7)
  . těhotenství‚ porod a šestinedělí (O22.–O87.–)
. nitrolební a páteřní‚ septická (G08)
. nitrolební‚ nehnisavá (I67.6)
. páteřní‚ nehnisavá (G95.1)
. portální žíly (K75.1)
postflebitický syndrom (I87.0)
tromboflebitis migrans (I82.1)
. 0Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
. 1Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
. 2Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév dolních končetin
Hluboká žilní trombóza NS
. 3Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
Embolie a trombóza dolní končetiny NS
. 8Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
. 9Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
I81Trombóza portální žíly
Obstrukce portální žíly [obstructio venae portae]
Nepatří sem:flebitida portální žíly (K75.1)
I82Jiná žilní embolie a trombóza
Nepatří sem:žilní embolie a trombóza:
. mozková (I63.6I67.6)
. komplikující:
  . potrat nebo mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07O08.7)
  . těhotenství‚ porod nebo šestinedělí (O22.–O87.–)
. koronární (I21–I25)
. nitrolební a páteřní‚ septická (G08)
. nitrolební‚ nehnisavá (I67.6)
. páteřní‚ nehnisavá (G95.1)
. dolních končetin (I80.–)
. mezenterická (K55.0)
. portální (I81)
. plicní (I26.–)
. 0Buddův–Chiariho syndrom
. 1Thrombophlebitis migrans
. 2Embolie a trombóza duté žíly – venae cavae
. 3Embolie a trombóza renální – ledvinné – žíly
. 8Embolie a trombóza jiných určených žil
. 9Embolie a trombóza neurčené žíly
Embolie žíly NS
Trombóza (žíly) NS
I83Žilní městky [varices] dolních končetin
Nepatří sem:komplikující:
. těhotenství (O22.0)
. šestinedělí (O87.8)
. 0Žilní městky dolních končetin s vředem
Varikózní vřed (kterékoliv části dolní končetiny)
Kterýkoliv stav pod I83.9 s vředem nebo určený jako ulcerovaný
. 1Žilní městky dolních končetin se zánětem
Kterýkoliv stav pod I83.9 se zánětem nebo určený jako zánětlivý
Dermatitida z městnání NS
. 2Žilní městky dolních končetin s vředem i zánětem
Kterýkoliv stav pod I83.9 s vředem i zánětem
. 9Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
Flebektázie dolní končetiny (kterékoliv části) nebo neurčené
lokalizace
Varikózní žíly
Varix
Městky
I85Městky jícnu – ezofageální varixy
. 0Varixy jícnu s krvácením
. 9Varixy jícnu bez krvácení
Ezofageální varixy NS
I86Žilní městky [varices] jiných lokalizací
Nepatří sem:varixy sítnice (H35.0)
žilní městky dolních končetin neurčené lokalizace (I83.9)
. 0Podjazykové varixy
. 1Varixy šourku
Varikokéla
. 2Pánevní varixy
. 3Varixy vulvy
Nepatří sem:komplikující:
. těhotenství (O22.1)
. porod a šestinedělí (O87.8)
. 4Žaludeční varixy
. 8Žilní městky jiných určených lokalizací
Varikózní vřed nosní přepážky
I87Jiná onemocnění žil
. 0Posttrombotický syndrom
Postflebitický syndrom
. 1Komprese (stlačení) žíly
Striktura žíly
Syndrom (dolní)(horní) duté žíly
Nepatří sem:plicní (I28.8)
. 2Venózní insuficience (chronická)(periferní)
. 8Jiná určená onemocnění žil
. 9Onemocnění žíly NS
I88Nespecifická lymfadenitida
Nepatří sem:akutní lymfadenitida kromě mezenterické (L04.–)
zvětšení mízních uzlin NS (R59.–)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] s přetrvávající generalizovanou
lymfadenopatií (B23.1)
. 0Nespecifická mezenterická lymfadenitida
Mezenterická lymfadenitida (akutní)(chronická)
. 1Chronická lymfadenitida‚ mimo mezenterickou
Adenitida chronická‚ kterékoliv mízní uzliny mimo
mezentrické
Lymfadenitida
. 8Jiná nespecifická lymfadenitida
. 9Nespecifická lymfadenitida NS
Lymfadenitida NS
I89Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
Nepatří sem:chylokéla:
. filariální (B74.–)
. tunicae vaginalis (nefilariální) NS (N50.8)
zvětšení mízní uzliny NS (R59.–)
dědičný lymfedém (Q82.0)
postmastektomický lymfedém (I97.2)
. 0Lymfedém nezařazený jinde
Lymfangiektázie
. 1Zánět mízních cév (lymfangitida)
Lymfangitida:
. NS
. chronická
. subakutní
Nepatří sem:akutní lymfangitida (L03.–)
. 8Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
Chylokéla (nefilariální)
Lipomelanotická retikulóza
. 9Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin NS
Nemoc mízních cév NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch