X. kapitola
NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00–J99)
JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (J30–J39)
J30Vazomotorická a alergická rýma [rhinitis]
Patří sem:spastická rinorea
Nepatří sem:alergická rýma s astmatem (J45.0)
rýma NS (J31.0)
. 0Vazomotorická rýma
. 1Alergická rýma způsobená pylem
Alergie NS způsobená pylem
Senná horečka
Polinóza
. 2Jiná sezónní alergická rýma
. 3Jiná alergická rýma
Stálá alergická rýma
. 4Alergická rýma NS
J31Chronická rýma‚ chronický zánět nosohltanu a hltanu
. 0Chronická rýma [rhinitis chronica]
Ozaena
(Chronická) rinitida:
. NS
. atrofická
. granulomatózní
. hypertrofická
. obstrukční
. hnisavá
. vředovitá
Nepatří sem:alergická rýma (J30.1–J30.4)
vazomotorická rýma (J30.0)
. 1Chronický zánět nosohltanu [nasopharyngitis chronica]
Nepatří sem:akutní nebo NS nazofaryngitida (J00)
. 2Chronický zánět hltanu [pharyngitis chronica]
Chronická bolest v krku
Faryngitida (chronická):
. atrofická
. granulární
. hypertrofická
Nepatří sem:akutní nebo NS faryngitida (J02.9)
J32Chronický zánět vedlejších nosních dutin [sinusitis chronica]
Patří sem:absces (vedlejší) (nosní) dutiny‚
chronický(-á)(-é)
empyém
infekce
zhnisání
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem:akutní zánět vedlejších nosních dutin (J01.–)
. 0Chronický zánět čelistní dutiny
(Chronická) antritida
Maxilární sinusitida NS
. 1Chronický zánět čelní dutiny
Frontální sinusitida NS
. 2Chronický zánět čichové dutiny
Etmoidální sinusitida NS
. 3Chronický zánět klínové dutiny
Sfenoidální sinusitida NS
. 4Pansinusitida (chronická)
Pansinusitida NS
. 8Jiný chronický zánět vedlejších nosních dutin
(Chronická) sinusitida postihující více než jednu dutinu‚ ale ne pansinusitis
. 9Chronický zánět vedlejších nosních dutin NS
(Chronická) sinusitida NS
J33Nosní polypy
Nepatří sem:adenomatózní polypy (D14.0)
. 0Polyp nosní dutiny
Polyp:
. choanový
. nosohltanový
. 1Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny
Woakesův syndrom nebo etmoiditida
. 8Jiný polyp vedlejší nosní dutiny
Polyp sinu:
. akcesorního
. etmoidálního
. maxilárního
. sfenoidálního
. 9Nosní polyp NS
J34Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
Nepatří sem:varikózní vřed nosní přepážky (I86.8)
. 0Absces‚ furunkl a karbunkl nosu
Celulitida nosu (přepážky)
Nekróza
Ulcerace
. 1Cysta nebo mukokéla nosu a vedlejší nosní dutiny
. 2Vybočení nosní přepážky
Vybočení‚ deflexe nebo deviace nosní přepážky (získané)
. 3Hypertrofie nosních skořep
. 8Jiné určené nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
Perforace nosní přepážky NS
Rhinolit
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
. 0Chronický zánět mandlí – chronická tonzilitida [tonsillitis chronica]
Nepatří sem:tonzilitida:
. NS (J03.9)
. akutní (J03.–)
. 1Hypertrofie mandlí
Zvětšení tonzil
. 2Hypertrofie adenoidní tkáně
Zvětšení adenoidní tkáně
. 3Hypertrofie mandlí s hypertrofií adenoidní tkáně
. 8Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
Adenoidní vegetace
Amygdalolit
Jizva mandle (a adenoidní tkáně)
Tonzilární protuberance
Vřed mandle
. 9Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně NS
Nemoc (chronická) mandlí a adenoidní tkáně NS
J36Peritonzilární absces [abscessus peritonsillaris]
Absces mandle
Peritonzilární celulitida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem:retrofaryngeální absces (J39.0)
tonzilitida:
. NS (J03.9)
. akutní (J03.–)
. chronická (J35.0)
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 0Chronická laryngitida [laryngitis chronica]
Laryngitida:
. katarální
. hypertrofická
. suchá
Nepatří sem:laryngitida:
. NS (J04.0)
. akutní (J04.0)
. obstrukční (akutní) (J05.0)
. 1Chronická laryngotracheitida [laryngotracheitis chronica]
Laryngitida‚ chronická‚ s tracheitidou (chronickou)
Tracheitida‚ chronická‚ s laryngitidou
Nepatří sem:laryngotracheitida:
. NS (J04.2)
. akutní (J04.2)
tracheitida:
. NS (J04.1)
. akutní (J04.1)
. chronická (J42)
J38Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde
Nepatří sem:laryngitida:
. (akutní) obstrukční (J05.0)
. vředovitá (J04.0)
subglotická stenóza po výkonu (J95.5)
stridor:
. vrozený laryngeální NS (P28.8)
. NS (R06.1)
. 0Obrna hlasivek a hrtanu
Laryngoplegie
Obrna hlasivky
. 1Polyp hlasivky a hrtanu
Nepatří sem:adenomatózní polyp (D14.1)
. 2Uzly hlasivek
Chorditis (fibrinosa)(nodosa)(tuberosa)
Uzly zpěváků
Uzly učitelů
. 3Jiné nemoci hlasivek
Absces hlasivky (hlasivek)
Celulitida
Granulom
Leukokeratóza
Leukoplakie
. 4Edém hrtanu
Edém:
. hlasivky
. subglotický
. supraglotický
Nepatří sem:laryngitida:
. akutní obstrukční (krup) (J05.0)
. edematózní (J04.0)
. 5Laryngeální spazmus
Laryngismus (stridulus)
. 6Zúžení – stenóza – hrtanu
. 7Jiné nemoci hrtanu
Absces hrtanu
Celulitida
Nemoc NS
Nekróza
Pachydermie
Perichondritida
Vřed
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
Nepatří sem:akutní infekce dýchacích cest NS (J22)
. horních (J06.9)
zánět horních dýchacích cest způsobený chemikáliemi‚ plyny‚ dýmy a parami
(J68.2)
. 0Retrofaryngeální a parafaryngeální absces
Perifaryngeální absces
Nepatří sem:peritonzilární absces (J36)
. 1Jiný absces hltanu
Celulitida hltanu
Nazofaryngeální absces
. 2Jiné nemoci hltanu
Cysta hltanu nebo nosohltanu
Edém
Nepatří sem:faryngitida:
. chronická (J31.2)
. vředovitá (J02.9)
. 3Hypersenzitivní reakce horních dýchacích cest‚ neurčené lokalizace
. 8Jiné určené nemoci horních dýchacích cest
. 9Nemoc horních dýchacích cest NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch