XI. kapitola
NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00–K93)
NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA (ENTERITIDA
A KOLITIDA) (K50–K52)
Patří sem:neinfekční zánětlivá střevní onemocnění
Nepatří sem:syndrom dráždivého střeva (K58.–)
megakolon (K59.3)
K50Crohnova nemoc (regionální enteritida)
Patří sem:granulomatózní enteritida
Nepatří sem:ulcerózní kolitida (K51.–)
. 0Crohnova nemoc tenkého střeva
Crohnova nemoc (regionální enteritida):
. dvanáctníku – duodena
. ilea
. jejuna
Ileitis:
. regionalis
. terminalis
Nepatří sem:s Crohnovou nemocí tlustého střeva (K50.8)
. 1Crohnova nemoc tlustého střeva
Kolitida:
. granulomatózní
. regionální
Crohnova nemoc (regionální enteritida):
. tračníku
. tlustého střeva
. konečníku
Nepatří sem:s Crohnovou nemocí tenkého střeva (K50.8)
. 8Jiná Crohnova nemoc
Crohnova nemoc tenkého i tlustého střeva
. 9Crohnova nemoc NS
Enteritis regionalis NS
K51Vředový zánět tračníku [colitis ulcerosa] – idiopatická proktokolitida
. 0Ulcerózní (chronická) pankolitida
ileitida způsobená zpětným proudem tráveniny (backwash ileitis)
. 2Ulcerózní (chronická) proktitida
. 3Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
. 4Zanícené polypy
. 5Levostranná kolitida
levostranná hemikolitida
. 8Jiná ulcerózní kolitida
. 9Ulcerózní kolitida NS
K52Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida
. 0Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
. 1Toxická gastroenteritida a kolitida
Gastroenteritida a kolitida vyvolaná léky
K vyznačení léku (pokud je vyvolaná léky) nebo toxické látky lze použít dodatkový kód vnějších
příčin (Kapitola XX.).
. 2Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
Gastroenteritida a kolitida z přecitlivělosti na potravu
. 3Neurčitá kolitida
Nepatří sem:kolitida neurčeného původu (A09.9)
. 8Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
Eozinofilní gastritida nebo gastroenteritida
Kolagenní kolitida
Lymfocytární kolitida
Mikroskopická kolitida (kolagenní kolitida nebo lymfocytární kolitida)
. 9Neinfekční gastroenteritida a kolitida NS
Diarea určená(-ý) jako neinfekční nebo NS v zemích‚ kde
tyto stavy je možno považovat‚ že jsou
neinfekčního původu
Průjem
Enteritida
Ileitida
Jejunitida
Sigmoiditida
Nepatří sem:kolitida‚ průjem‚ enteritida‚ gastroenteritida:
. infekční (A09.0)
. neurčeného původu (A09.9)
funkční průjem (K59.1)
novorozenecký průjem (neinfekční) NS (P78.3)
psychogenní forma průjmu (F45.3)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch