XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
Nepatří sem:některé stavy vznikající v perinatálním období (P00–P96)
některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99)
kompartment syndrom (T79.6)
komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99)
vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90)
poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
M00–M25Artropatie
M00–M03Infekční artropatie
M05–M14Zánětlivé polyartropatie
M15–M19Artrózy
M20–M25Jiná onemocnění kloubů
M30–M36Systémová onemocnění pojivové tkáně
M40–M54Dorzopatie
M40–M43Deformující dorzopatie
M45–M49Spondylopatie
M50–M54Jiné dorzopatie
M60–M79Onemocnění měkké tkáně
M60–M63Onemocnění svalů
M65–M68Onemocnění synoviální blány a šlachy
M70–M79Jiná onemocnění měkké tkáně
M80–M94Osteopatie a chondropatie
M80–M85Poruchy hustoty a struktury kosti
M86–M90Jiné osteopatie
M91–M94Chondropatie
M95–M99Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
M01*Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M03*Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde
M07*Psoriatické a enteropatické artropatie
M09*Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde
M14*Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M36*Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
M49*Spondylopatie při nemocech zařazených jinde
M63*Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M68*Onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M73*Onemocnění měkké tkáně při nemocech zařazených jinde
M82*Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
M90*Osteopatie při nemocech zařazených jinde
LOKALIZACE SVALOVĚ-KOSTERNÍHO POSTIŽENÍ
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7