XIII. kapitola
NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00–M99)
ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ (M60–M79)
JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ (M70–M79)
M70Onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním‚ přetížením nebo tlakem
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Patří sem:onemocnění měkké tkáně z povolání
Nepatří sem:burzitida:
. NS (M71.9)
. ramene (M75.5)
dekubitální vřed a proleženina (L89.–)
entézopatie (M76–M77)
. 0Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí
. 1Burzitida ruky
. 2Burzitida olekranu
. 3Jiná burzitida lokte
. 4Prepatelární burzitida
. 5Jiná burzitida kolena
. 6Trochanterická burzitida
Trochanterická tendinitida
. 7Jiná burzitida kyčle
Burzitida týkající se kosti sedací
. 8Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí‚ namožením a zatížením
. 9Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí‚ namožením a zatížením
M71Jiné burzopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:bunion (burza na hlavici) (M20.1)
burzitida způsobená zatěžováním‚ přetížením nebo tlakem (M70.–)
entézopatie (M76–M77)
. 0Absces burzy
. 1Jiná infekční burzitida
. 2Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
Nepatří sem:s rupturou (M66.0)
. 3Jiná cysta burzy
Synoviální cysta NS
Nepatří sem:synoviální cysta s rupturou (M66.1)
. 4Vápenaté usazeniny (kalciová deposita) v burze
Nepatří sem:ramene (M75.3)
. 5Jiná burzitida nezařazená jinde
Nepatří sem:burzitida:
. NS (M71.9)
. ramene (M75.5)
. tibiální kolaterální [Pellegriniova–Stiedaova] (M76.4)
. 8Jiné určené burzopatie
. 9Burzopatie NS
Burzitida NS
M72Fibroblastická onemocnění
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:retroperitoneální fibromatóza (D48.3)
. 0Fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova]
. 1Polštářkové klouby
. 2Fibromatóza plantární fascie
Plantární fasciitida
. 4Fibromatóza pseudosarkomatózní
Nodulární fasciitida
. 6Fasciitida nekrotizující
Při podezření na infekční původ použijte dodatkový kód.
. 8Jiná fibroblastická onemocnění
Absces fascie
Nepatří sem:fasciitida:
. difuzní (eozinofilní) (M35.4)
. nekrotizující (M72.6)
. nodulární (M72.4)
. perirenální:
  . NS (N13.5)
  . s infekcí (N13.6)
. plantární (M72.2)
. 9Fibroblastické onemocnění NS
Fasciitida NS
Fibromatóza NS
M73*Onemocnění měkké tkáně pří nemocech zařazených jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
. 0*Gonokoková burzitida (A54.4+)
. 1*Syfilitická burzitida (A52.7+)
. 8*Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M75Poškození ramene
Nepatří sem:syndrom rameno–ruka (M89.0)
. 0Adhezivní zánět pouzdra (kapsulitida) ramenního kloubu
Zamrzlé rameno
Periartritida ramenního kloubu
. 1Syndrom manžety rotátoru
Trhlina nebo ruptura (úplná)(neúplná) manžety rotátoru nebo supraspinální‚ neurčená jako
úrazová
Supraspinální syndrom
. 2Tendinitis bicipitalis
. 3Kalcifikující tendinitida ramene
Kalcifikovaná burza ramene
. 4Syndrom naraženého ramene
. 5Burzitida ramene
. 8Jiná poškození ramene
. 9Poškození ramene NS
M76Entézopatie dolní končetiny‚ mimo nohu (pod kotníkem)
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Poznámka:Povrchně určené termíny burzitida‚ kapsulitida a tendinitida mají sklon k tomu‚
aby byly používány bez rozdílu pro rozličná onemocnění periferních vazů nebo
svalových úponů; většina z těchto stavů byla shrnuta dohromady jako
entézopatie‚ což je všeobecný pojem pro poškození těchto lokalizací.
Nepatří sem:burzitida způsobená zatěžováním‚ přetížením nebo tlakem (M70.–)
. 0Tendinitis glutealis
. 1Tendinitis psoatica
. 2Ostruha hřebene kosti kyčelní
. 3Syndrom iliotibiálního pruhu
. 4Tibiální kolaterální burzitida [Pellegriniova–Stiedaova]
. 5Tendinitis patellaris
. 6Tendinitida Achillovy šlachy
Burzitida Achillovy šlachy
. 7Tendinitis peronealis
. 8Jiné entézopatie dolní končetiny‚ mimo nohu (pod kotníkem)
Přední tibiální syndrom
Tendinitis tibialis posterior
. 9Entézopatie dolní končetiny NS
M77Jiné entézopatie
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:burzitida:
. NS (M71.9)
. způsobená zatěžováním‚ přetížením nebo tlakem (M70.–)
osteofyt (M25.7)
entézopatie páteře (M46.0)
. 0Epikondylitida mediální
. 1Epikondylitida laterální
Tenisový loket
. 2Periartritida zápěstí
. 3Ostruha patní kosti
. 4Metatarsalgie
Nepatří sem:Mortonova metatarsalgie (G57.6)
. 5Jiné entézopatie nohy
. 8Jiné entézopatie nezařazené jinde
. 9Entézopatie NS
Kostní ostruha NS
Kapsulitida NS
Periartritida NS
Tendinitida NS
M79Jiná onemocnění měkké tkáně nezařazené jinde
[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
Nepatří sem:bolest měkké tkáně‚ psychogenní (F45.4)
. 0Revmatismus NS
Nepatří sem:fibromyalgie (M79.7)
. 1Myalgie
Nepatří sem:myozitida (M60.–)
. 2Neuralgie a neuritida NS
Nepatří sem:mononeuropatie (G56–G58)
radikulitida:
. NS (M54.1)
. brachiální NS
. lumbosakrální NS
ischias (M54.3–M54.4)
. 3Panikulitida NS
Nepatří sem:panikulitida:
. lupoidní (L93.2)
. krku a zad (M54.0)
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)
. 4Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře
. 5Reziduální cizí těleso v měkké tkáni
Nepatří sem:granulom z cizího tělesa:
. kůže a podkožního vaziva (L92.3)
. měkké tkáně (M60.2)
. 6Bolest v končetině
. 7Fibromyalgie
Fibromyozitida
Fibrozitida
Myofibrozitida
. 8Jiná určená onemocnění měkké tkáně
. 9Onemocnění měkké tkáně NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch