XIV. kapitola
NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
(N00–N99)
NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (N40–N51)
N40Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae]
Adenofibromatózní hypertrofie předstojné žlázy (prostaty)
Zbytnění (benigní)
Hypertrofie (benigní)
Syndrom středního laloku (prostaty)
Prostatická obstrukce NS
Nepatří sem:nezhoubné novotvary prostaty (D29.1)
N41Zánětlivé nemoci prostaty
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 0Akutní prostatitida
. 1Chronická prostatitida
. 2Absces prostaty
. 3Prostatocystitida
. 8Jiné zánětlivé nemoci prostaty
. 9Zánětlivé nemoci prostaty NS
Prostatitida NS
N42Jiná onemocnění prostaty
. 0Kámen prostaty
Prostatický konkrement
. 1Překrvení nebo krvácení prostaty
. 2Atrofie prostaty
. 3Dysplázie prostaty
Dysplázie prostaty nízkého stupně (low grade)
Nepatří sem:dysplázie prostaty vysokého stupně (high grade) (D07.5)
. 8Jiná určená onemocnění prostaty
. 9Onemocnění prostaty NS
N43Hydrokéla a spermatokéla
Patří sem:hydrokéla semenného provazce‚ varlete nebo tunicae vaginalis
Nepatří sem:vrozená hydrokéla (P83.5)
. 0Opouzdřená hydrokéla
. 1Infikovaná hydrokéla
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 2Jiná hydrokéla
. 3Hydrokéla NS
. 4Spermatokéla
N44Torze varlete
Torze:
. nadvarlete
. semenného provazce
. varlete
N45Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida)
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 0Orchitida‚ epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
Absces nadvarlete nebo varlete
. 9Orchitida‚ epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
Epididymitida NS
Orchitida NS
N46Mužská neplodnost
Azoospermie NS
Oligospermie NS
N47Hypertrofie předkožky‚ fimóza a parafimóza
Adherentní předkožka (slepená předkožka)
Těsná předkožka (úzká předkožka)
N48Jiné poruchy pyje
. 0Leukoplakie pyje
Balanitis xerotica obliterans
Kraurosis penis
Nepatří sem:karcinom in situ penisu (D07.4)
. 1Balanopostitida
Balanitida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 2Jiná zánětlivá onemocnění pyje
Absces kavernózního tělesa a pyje
Furunkl
Karbunkl
Celulitida
Kavernitida (penisu)
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
. 3Priapismus
Bolestivá erekce
. 4Impotence organického původu
Nepatří sem:psychogenní impotence (F52.2)
K vyznačení příčiny lze použít dodatkový kód.
. 5Vřed pyje
. 6Induratio penis plastica
Peyronieho nemoc
Plastická indurace penisu
. 8Jiná určená onemocnění pyje
Atrofie kavernózního tělesa a pyje
Hypertrofie
Trombóza
. 9Porucha pyje NS
N49Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů nezařazená jinde
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97).
Nepatří sem:zánět penisu (N48.1–N48.2)
zánět varlete a nadvarlete (N45.–)
. 0Zánětlivá onemocnění semenných váčků
Vezikulitida NS
. 1Zánětlivá onemocnění semenného provazce‚ tunicae vaginalis a chámovodu
Vazitida
. 2Zánětlivá onemocnění šourku
. 8Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
Mnohočetný zánět mužských pohlavních orgánů
. 9Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
Absces neurčeného mužského pohlavního orgánu
Furunkl
Karbunkl
Celulitida
N50Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů
Nepatří sem:torze varlete (N44)
. 0Atrofie varlete
. 1Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
Hematokéla NS mužských pohlavních orgánů
Hemoragie
Trombóza
. 8Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
Atrofie šourku‚ semenného váčku‚ provazce semenného‚
varlete (mimo atrofii)‚ tunicae vaginalis
a chámovodu
Hypertrofie
Edém
Vřed
Chylokéla tunicae vaginalis (nefilariová) NS
Píštěl uretroskrotální
Striktura:
. provazce semenného
. tunicae vaginalis
. chámovodu
. 9Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS
N51*Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
. 0*Onemocnění prostaty při nemocech zařazených jinde
Prostatitida:
. gonokoková (A54.2+)
. trichomonádová (A59.0+)
. tuberkulózní (A18.1+)
. 1*Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech zařazených jinde
Chlamydiová:
. epididymitida (A56.1+)
. orchitida (A56.1+)
Gonokoková:
. epididymitida (A54.2+)
. orchitida (A54.2+)
Orchitida při příušnicích (B26.0+)
Tuberkulóza:
. nadvarlete (A18.1+)
. varlete (A18.1+)
. 2*Balanitida při nemocech zařazených jinde
Balanitida:
. amébová (A06.8+)
. kandidová (B37.4+)
. 8*Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde
Filariová chylokéla tuniky vaginální (B74.–+)
Infekce mužského pohlavního ústrojí virem Herpes simplex (A60.0+)
Tuberkulóza semenného váčku (A18.1+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch