XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (R20–R23)
R20Poruchy kožního čití
Nepatří sem:disociativní anestezie a ztráta citlivosti (F44.6)
psychogenní (somatoformní) poruchy (F45.8)
. 0Anestezie kůže
. 1Hypestezie kůže
. 2Parestezie kůže
Mravenčení
Píchání‚ pálení
Pocit špendlíků a jehel
Nepatří sem:akroparestezie (I73.8)
. 3Hyperestezie
. 8Jiné a neurčené poruchy kožního čití
R21Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
R22Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka kůže a podkožního vaziva
Patří sem:podkožní uzlíky (lokalizované)(povrchové)
Nepatří sem:abnormální výsledky při diagnostických zobrazovacích metodách (R90–R93)
zvětšené mízní uzliny (R59.–)
lokalizovaná adipozita (E65)
útvar a bulka:
. prsu (N63)
. nitrobřišní nebo pánevní (R19.0)
otok (R60.–)
zduření:
. nitrobřišní nebo pánevní (R19.0)
. kloubu (M25.4)
. 0Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka hlavy
. 1Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka krku
. 2Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka trupu
. 3Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka horní končetiny
. 4Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka dolní končetiny
. 7Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka mnohočetných lokalizací
. 9Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka NS
R23Jiné kožní změny
. 0Cyanóza
Nepatří sem:akrocyanóza (I73.8)
cyanotické záchvaty u novorozence (P28.2)
. 1Bledost [pallor]
Studená vlhká kůže
. 2Zrudnutí
Nadměrné zčervenání
Nepatří sem:menopauzální a klimakterické stavy u žen (N95.1)
. 3Samovolné ekchymózy
Petechie
Nepatří sem:ekchymózy u plodu a novorozence (P54.5)
purpura (D69.–)
. 4Změny kožní struktury
Deskvamace kůže
Indurace
Olupování
Nepatří sem:ztluštění epidermis NS (L85.9)
. 8Jiné a neurčené kožní změny
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch