XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE ŘEČI A HLASU (R47–R49)
R47Poruchy řeči nezařazené jinde
Nepatří sem:autismus (F84.0–F84.1)
brebtavost (F98.6)
specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (F80.–)
zadrhávání v řeči (koktavost) (F98.5)
. 0Dysfázie a afázie
Nepatří sem:progresivní izolovaná afázie (G31.0)
. 1Anartrie a dysartrie
. 8Jiné a neurčené poruchy řeči
R48Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
Nepatří sem:specifické vývojové poruchy školních dovedností (F81.–)
. 0Dyslexie a alexie
. 1Agnozie
. 2Apraxie
. 8Jiné a neurčené znakové poruchy
Akalkulie
Agrafie
R49Poruchy hlasu
Nepatří sem:psychogenní porucha hlasu (F44.4)
. 0Dysfonie
Chrapot
. 1Afonie
Ztráta hlasu
. 2Hypernazalita a hyponazalita
. 8Jiné a neurčené poruchy hlasu
Změny hlasu NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch