XIX. kapitola
PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY
VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00–T98)
POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ (T20–T32)
JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (T66–T78)
T66Neurčené účinky záření (radiace)
Nemoc z ozáření
Nepatří sem:určené nepříznivé účinky záření (radiace)
jako jsou:
. popáleniny (T20–T31)
. leukemie (C91–C95)
. radiační:
  . gastroenteritida a kolitida (K52.0)
  . pneumonie (J70.0)
  . přidružené poruchy kůže a podkožního vaziva (L55–L59)
. spálení sluncem (L55.–)
T67Účinky horka a světla
Nepatří sem:popáleniny (T20–T31)
erytém (dermatitida) z ohně (L59.0)
maligní hypertermie způsobená anestezií (T88.3)
onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením (L55–L59)
spálení sluncem (L55.–)
onemocnění potních žláz způsobené horkem (L74–L75)
. 0Úpal tepelný a sluneční
Apoplexie z horka
Pyrexie z horka
Siriasis
Termoplegie
. 1Mdloba (synkopa) z horka
Kolaps
. 2Křeče z horka
. 3Anhydrotické vyčerpání z horka
Vyčerpání z horka způsobené deplecí vody
Nepatří sem:vyčerpání z horka způsobené deplecí soli (T67.4)
. 4Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli
Vyčerpání z horka způsobené solnou (a vodní) deplecí
. 5Vyčerpání z horka NS
. 6Přechodná únava z horka
. 7Edém z horka
. 8Jiné účinky horka a světla
. 9Účinek horka a světla NS
T68Hypotermie
Náhodná hypotermie
Nepatří sem:omrzliny (T33–T35)
hypotermie:
. po anestezii (T88.5)
. novorozence (P80.–)
. nesdružená s nízkou teplotou prostředí (R68.0)
T69Jiné účinky snížené teploty
Nepatří sem:omrzliny (T33–T35)
. 0Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny
Zákopová noha
. 1Oznobeniny
. 8Jiné určené účinky snížené teploty
. 9Účinek snížené teploty NS
T70Účinky tlaku vzduchu a vody
. 0Ušní barotrauma
Aero-otitida media
Účinky změny okolního atmosférického tlaku nebo tlaku vody na uši
. 1Barotrauma dutin
Aerosinusitida
Účinky změny okolního atmosférického tlaku na sinusy
. 2Jiné a neurčené účinky velké výšky
Alpská nemoc
Anoxie způsobená velkou výškou
Barotrauma NS
Hypobaropatie
Horská nemoc
Nepatří sem:polycytemie způsobená vysokou výškou (D75.1)
. 3Kesonová nemoc (dekompresní nemoc)
Nemoc ze stlačeného vzduchu
Obrna nebo ochrnutí potápěčů
. 4Účinky tekutin pod vysokým tlakem
Úrazové zasažení prudkým proudem tekutiny (v průmyslu)
. 8Jiné účinky tlaku vzduchu a vody
Syndrom poranění výbuchem
. 9Účinek tlaku vzduchu a vody NS
T71(Za)dušení
(U)dušení (strangulací – škrcením‚ rdoušením)
Celkový nedostatek kyslíku způsobený:
. nízkým obsahem kyslíku v okolním vzduchu
. mechanicky ohroženým dýcháním
Nepatří sem:anoxie způsobená velkou výškou (T70.2)
(za)dušení:
. oxidem uhelnatým (T58)
. vdechnutím potravy nebo cizího tělesa (T17.–)
. jinými plyny‚ dýmy a parami (T59.–)
syndrom dechové tísně:
. u dospělého (J80)
. u novorozence (P22.–)
T73Účinky jiné deprivace – újmy
. 0Účinky hladu
Úplný nedostatek jídla
Hladovění
. 1Účinky žízně
Úplný nedostatek vody
. 2Vyčerpání způsobené polohou
. 3Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil
Přílišná námaha‚ úsilí
. 8Jiné účinky deprivace
. 9Účinek deprivace NS
T74Syndromy týrání
K vyznačení průběžného poranění lze použít dodatkový kód.
. 0Zanedbání nebo opuštění
. 1Tělesné týrání
Syndrom bitého:
. nemluvněte nebo dítěte NS
. manžela(-ky)‚ druha(-žky) NS
. 2Pohlavní zneužívání
. 3Psychologické týrání
. 8Jiný syndrom týrání
Smíšené formy
. 9Syndrom týrání NS
Účinky týrání (zneužívání):
. dospělého NS
. dítěte NS
T75Účinky jiných vnějších příčin
Nepatří sem:popáleniny (elektrické) (T20–T31)
nepříznivé účinky nezařazené jinde (T78.–)
. 0Účinky blesku
Šok z blesku
Zasažení bleskem NS
. 1Tonutí a utonutí
Potopení
Křeč plavce (křeč při koupání)
. 2Účinky vibrace
Onemocnění z vibrací (pneumatické kladivo‚ sbíječka)
Traumatická vazoneuróza (vazospastický syndrom)
Závrať z infrazvuku
. 3Nemoc z pohybu
Letová (vzdušná) nemoc
Mořská nemoc
Cestovní nemoc (nemoc z jízdy)
. 4Účinky elektrického proudu
Usmrcení elektrickým proudem
Šok způsobený elektrickým proudem
. 8Jiné určené účinky vnějších příčin
Účinky:
. abnormálních gravitačních (G-) sil
. stavu beztíže
T78Nepříznivé účinky nezařazené jinde
Poznámka:Tato položka se používá jako primární kód k vyznačení jinde nezařazených
účinků‚ neznámých‚ nezjištěných nebo nepřesně určených příčin. Pro účely
mnohočetného kódování lze této položky použít jako dodatkového kódu
k vyznačení účinků vlivů zařazených jinde.
Nepatří sem:komplikace zdravotní péče nezařazené jinde (T80–T88)
. 0Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
. 1Jiné nežádoucí reakce na potravu nezařazené jinde
Nepatří sem:bakteriální intoxikace přenesená potravou (A05.–)
dermatitida způsobená potravou (L27.2)
. ve styku s kůží (L23.6L24.6L25.4)
. 2Anafylaktický šok NS
Alergický šok NS
Anafylaktická reakce
Anafylaxe
Nepatří sem:anafylaktický šok způsobený:
. nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané (T88.6)
. nežádoucí reakcí na potravu (T78.0)
. sérem (T80.5)
. 3Angioneurotický edém
Obrovská kopřivka
Quinckeho edém
Nepatří sem:kopřivka (L50.–)
. sérová (T80.6)
. 4Alergie NS
Alergická reakce NS
Přecitlivělost – hypersenzitivita – NS
Idiosynkrazie NS
Nepatří sem:neurčená alergická reakce na správnou léčebnou látku řádně podanou (T88.7)
určené typy alergických reakcí jako je:
. alergická gastroenteritida a kolitida (K52.2)
. dermatitida (L23–L25L27.–)
. senná horečka (J30.1)
. 8Jiné nepříznivé účinky nezařazené jinde
. 9Nepříznivý účinek NS
Nepatří sem:nepříznivý účinek zdravotní péče NS (T88.9)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch