XXII. kapitola
KÓDY PRO SPECIÁLNÍ ÚČELY (U00–U85)
REZISTENCE NA ANTIMIKROBIÁLNÍ A PROTINÁDOROVÉ LÉKY (U82–U85)
Poznámka:Tyto položky nemají být nikdy použity pro primární kódování. Byly zařazeny pro použití jako
pomocné a dodatkové kódy‚ pro identifikaci resistence‚ neodpovídavosti nebo odolnosti
stavu vůči antimikrobiálním nebo protinádorovým lékům.
U82Rezistence na betalaktamová antibiotika
K vyznačení původce rezistentního na léčbu betalaktamovými antibiotiky použijte dodatkový
kód (B95–B98).
. 0Rezistence na penicilin
Rezistence na:
. amoxicilin
. ampicilin
. 1Rezistence na methicilin
Rezistence na:
. cloxacilin
. flucloxacilin
. oxacilin
. 2Rezistence zprostředkovaná širokospektrými beta-laktamázami (ESBL)
. 8Rezistence na jiná betelaktamová antibiotika
. 9Rezistence na betalaktamová antibiotika‚ NS
U83Rezistence na jiná antibiotika
K vyznačení původce rezistentního na léčbu jinými antibiotiky použijte dodatkový kód
(B95–B98).
. 0Rezistence na vankomycin
. 1Rezistence na jiná‚ vankomycinu podobná antibiotika
. 2Rezistence na chinolony
. 7Rezistence na více antibiotik
. 8Rezistence na jiné specifikované antibiotikum
. 9Rezistence na nespecifikované antibiotikum
Rezistence na antibiotika NS
U84Rezistence na jiné antimikrobiální léky
K vyznačení původce rezistentního na léčbu jinými antimikrobiálními léky použijte dodatkový
kód (B95–B98).
Nepatří sem:Rezistence na antibiotika (U82–U83)
. 0Rezistence na antiparazitika
Rezistence na chinin a příbuzné sloučeniny
. 1Rezistence na antimykotika
. 2Rezistence na antivirotika
. 3Rezistence na tuberkulostatika
. 7Rezistence na více antimikrobiálních léků
Nepatří sem:Rezistence pouze na více antibiotik (U83.7)
. 8Rezistence na jiný specifikovaný antimikrobiální lék
. 9Rezistence na nespecifikované antimikrobiální léky
Léková rezistence NS
U85Rezistence na protinádorové léky
Patří sem:Neodpovídavost na protinádorové léky
Rakovina nereagující na léčbu (refrakterní)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch