XXI. kapitola
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV
A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI
(Z00–Z99)
OSOBY‚ KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM
PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ (Z00–Z13)
Poznámka:Nespecifické abnormální nálezy zjištěné během těchto prohlídek jsou zařazeny do položek
R70–R94.
Nepatří sem:prohlídky v souvislosti s těhotenstvím a reprodukcí (Z30–Z36Z39.–)
Z00Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy
Nepatří sem:prohlídka pro administrativní účely (Z02.–)
speciální screeningová vyšetření (Z11–Z13)
. 0Celkové lékařské vyšetření (prohlídka)
Zdravotní kontrola NS
Periodické (somatické) vyšetření (roční)
Nepatří sem:celková zdravotní prohlídka (kontrola):
. určených populačních skupin (Z10.–)
. kojence nebo dítěte (Z00.1)
. 1Rutinní zdravotní prohlídka dítěte
Testování vývoje kojence nebo dítěte
Nepatří sem:zdravotní dozor nad nalezencem nebo jiným zdravým kojencem nebo dítětem
(Z76.1–Z76.2)
. 2Prohlídka pro období rychlého růstu v dětství
. 3Prohlídka pro stav vývoje mladistvého
Stav pubertálního vývoje
. 4Celkové psychiatrické vyšetření nezařazené jinde
Nepatří sem:vyšetření vyžádané pro soudně – lékařské účely (Z04.6)
. 5Vyšetření potenciálního dárce orgánů a tkáně
. 6Vyšetření pro porovnání a kontrolu v klinickém výzkumném programu
. 8Jiná celková vyšetření (prohlídky)
Zdravotní prohlídka při vyšetření obyvatelstva
Z01Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy
Patří sem:rutinní vyšetření určeného systému
Nepatří sem:vyšetření pro:
. administrativní účely (Z02.–)
. podezřelé příznaky‚ které byly vyloučeny (Z03.–)
speciální screeningová vyšetření (Z11–Z13)
. 0Vyšetření očí a zraku
Nepatří sem:vyšetření pro řidičské oprávnění (Z02.4)
. 1Vyšetření uší a sluchu
. 2Zubní vyšetření
. 3Vyšetření krevního tlaku
. 4Gynekologické vyšetření (všeobecné)(rutinní)
Stěr – nátěr z hrdla děložního dle Papanicolaua
Pánevní vyšetření (roční)(periodické)
Nepatří sem:těhotenská prohlídka nebo test (Z32.–)
rutinní vyšetření v souvislosti s udržováním antikoncepce (Z30.4–Z30.5)
. 5Diagnostické testy kožní a senzibilizace
Testy alergie
Kožní testy pro:
. bakteriální nemoc
. přecitlivělost
. 6Radiologické vyšetření nezařazené jinde
Rutinní:
. RTG hrudníku
. mamografie
. 7Laboratorní vyšetření
. 8Jiná určená speciální vyšetření
. 9Speciální vyšetření NS
Z02Vyšetření a návštěva pro administrativní účely
. 0Vyšetření pro přijetí do vzdělávací instituce
Vyšetření pro přijetí do předškolní výchovy
. 1Vyšetření před přijetím do zaměstnání
Nepatří sem:zdravotní prohlídka zaměstnanců (Z10.0)
. 2Vyšetření pro přijetí do ústavu
Nepatří sem:vyšetření pro přijetí do vězení (Z02.8)
celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů (Z10.1)
. 3Vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil
Nepatří sem:celkové zdravotní prohlídky příslušníků ozbrojených sil (Z10.2)
. 4Vyšetření pro řidičské oprávnění
. 5Vyšetření k účasti ve sportu
Nepatří sem:krevní test na alkohol a drogy (léčiva) (Z04.0)
celková zdravotní prohlídka sportovních týmů (Z10.3)
. 6Vyšetření pro pojišťovací účely
. 7Vydání lékařského potvrzení
Vydání lékařského potvrzení o:
. příčině smrti
. zdravotní způsobilosti (schopnosti)
. neschopnosti (nezpůsobilosti)
. invaliditě
Nepatří sem:návštěva pro celkové lékařské vyšetření (Z00–Z01Z02.0–Z02.6Z02.8–Z02.9
Z10.–)
. 8Jiná vyšetření pro administrativní účely
Vyšetření (pro):
. přijetí do:
  . vězení
  . letního tábora
. adopci
. přistěhování
. naturalizaci
. předmanželské
Nepatří sem:zdravotní dozor nad nalezencem nebo jiným zdravým kojencem nebo dítětem
(Z76.1–Z76.2)
. 9Vyšetření pro administrativní účely NS
Z03Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické
stavy‚ které byly vyloučeny
Patří sem:osoby‚ které mají některé příznaky nebo je zřejmá odchylka od normy‚ které
vyžadují prozkoumání‚ ale které po vyšetření a pozorování nevykazují potřebu
další léčby nebo lékařské péče
Nepatří sem:osoba s obavami z potíží‚ u které však nebyla stanovena žádná diagnóza (Z71.1)
. 0Pozorování pro podezření na tuberkulózu
. 1Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar
. 2Pozorování pro podezření na poruchy duševní a poruchy chování
Pozorování pro:
. asociální chování bez zjevné psychiatrické poruchy
. žhářství – zakládání požárů
. účast v tlupách (gangy)
. krádeže v obchodech
. 3Pozorování a podezření na poruchu nervové soustavy
. 4Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
. 5Pozorování pro podezření na jiné kardiovaskulární nemoci
. 6Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky
Pozorování pro podezření na:
. nepříznivý účinek léčiva
. otravu
. 8Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
. 9Pozorování pro podezření na nemoc nebo patologický stav NS
Z04Vyšetření a pozorování z jiných důvodů
Patří sem:vyšetření ze soudně-lékařských důvodů
. 0Krevní test na alkohol a návykové látky
Nepatří sem:přítomnost:
. alkoholu v krvi (R78.0)
. návykových látek v krvi (R78.–)
. 1Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě
Nepatří sem:po pracovním úrazu (Z04.2)
. 2Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu
. 3Vyšetření a pozorování po jiném úrazu
. 4Vyšetření a pozorování po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
Vyšetření oběti nebo viníka po údajném znásilnění nebo pohlavním zneužití
. 5Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění
Vyšetření oběti nebo viníka po jiném způsobeném poranění
. 6Celkové psychiatrické vyšetření‚ úředně vyžádané
. 8Vyšetření a pozorování z jiných určených důvodů
Žádost o expertní průkaz
. 9Vyšetření a pozorování z neurčeného důvodu
Pozorování NS
Z08Následné vyšetření po Iéčbě zhoubného novotvaru
Patří sem:lékařský dohled po léčbě
Nepatří sem:následná léčebná péče a rekonvalescence (Z42–Z51Z54.–)
. 0Následné vyšetření po operačním výkonu pro zhoubný novotvar
. 1Následné vyšetření po radioterapii pro zhoubný novotvar
Nepatří sem:radioterapeutická série (Z51.0)
. 2Následné vyšetření po chemoterapii pro zhoubný novotvar
Nepatří sem:chemoterapeutický cyklus (Z51.1)
. 7Následné vyšetření po kombinované léčbě pro zhoubný novotvar
. 8Následné vyšetření po jiné léčbě pro zhoubný novotvar
. 9Následné vyšetření po neurčené léčbě pro zhoubný novotvar
Z09Následné vyšetření po Iéčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary
Patří sem:lékařský dohled po léčbě
Nepatří sem:následná léčebná péče a rekonvalescence (Z42–Z51Z54.–)
lékařský dohled po léčbě pro zhoubný novotvar (Z08.–)
dohled nad:
. antikoncepcí (Z30.4–Z30.5)
. protetickými a jinými léčebnými pomůckami (Z44–Z46)
. 0Následné vyšetření po operačním výkonu pro jiné stavy
. 1Následné vyšetření po radioterapii pro jiné stavy
Nepatří sem:radioterapeutická série (Z51.0)
. 2Následné vyšetření po chemoterapii pro jiné stavy
Nepatří sem:udržovací chemoterapie (Z51.1–Z51.2)
. 3Následné vyšetření po psychoterapii
. 4Následné vyšetření po léčbě zlomeniny
. 7Následné vyšetření po kombinované léčbě pro jiné stavy
. 8Následné vyšetření po jiné léčbě pro jiné stavy
. 9Následné vyšetření po neurčené léčbě pro jiné stavy
Z10Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva
Nepatří sem:lékařské vyšetření pro administrativní účely (Z02.–)
. 0Zdravotní prohlídka zaměstnanců
Nepatří sem:vyšetření před přijetím do zaměstnání (Z02.1)
. 1Rutinní celková zdravotní prohlídka obyvatel (chovanců) ústavů
Nepatří sem:vyšetření pro přijetí do ústavu (Z02.2)
. 2Rutinní celková zdravotní prohlídka příslušníků ozbrojených sil
Nepatří sem:vyšetření pro odvodní řízení do ozbrojených sil (Z02.3)
. 3Rutinní celková zdravotní prohlídka sportovních týmů
Nepatří sem:vyšetření k účasti ve sportu (Z02.5)
krevní test na alkohol a návykové látky (Z04.0)
. 8Rutinní celková zdravotní prohlídka jiné stanovené skupiny obyvatelstva
Školních dětí
Studentů
Z11Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci
. 0Screeningové vyšetření specializované na střevní infekční nemoci
. 1Screeningové vyšetření specializované na tuberkulózu dýchacího ústrojí
. 2Screeningové vyšetření specializované na jiné bakteriální nemoci
. 3Screeningové vyšetření specializované na infekce s převážně sexuálním způsobem
přenosu
. 4Screeningové vyšetření specializované na virus lidské imunodeficience [HIV]
. 5Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci
Nepatří sem:virové střevní onemocnění (Z11.0)
. 6Screeningové vyšetření specializované na jiné protozoární nemoci a helmintózy
Nepatří sem:protozoární střevní onemocnění (Z11.0)
. 8Screeningové vyšetření specializované na jiné infekční a parazitární nemoci
Chlamydiové nemoci
Rickettsiové
Spirochetové
Mykózy
. 9Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci NS
Z12Screeningové vyšetření specializované na novotvary
. 0Screeningové vyšetření specializované na novotvar žaludku
. 1Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev
. 2Screeningové vyšetření specializované na novotvar dýchacích orgánů
. 3Screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu
Nepatří sem:rutinní mamogram (Z01.6)
. 4Screeningové vyšetření specializované na novotvar hrdla děložního
Nepatří sem:jestliže je rutinním testem nebo částí celkového gynekologického vyšetření
(Z01.4)
. 5Screeningové vyšetření specializované na novotvar prostaty
. 6Screeningové vyšetření specializované na novotvar močového měchýře
. 8Screeningové vyšetření specializované na novotvary jiných lokalizací
. 9Screeningové vyšetření specializované na novotvar NS
Z13Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy
. 0Screeningové vyšetření specializované na nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé
poruchy imunity
. 1Screeningové vyšetření specializované na diabetes mellitus
. 2Screeningové vyšetření specializované na poruchy výživy
. 3Screeningové vyšetření specializované na duševní poruchy a poruchy chování
Alkoholismus
Deprese
Zpomalení duševního vývoje – mentální retardace
. 4Screeningové vyšetření specializované na některé vývojové poruchy v dětství
Nepatří sem:rutinní testování vývoje kojence nebo dítěte (Z00.1)
. 5Screeningové vyšetření specializované na oční a ušní poruchy
. 6Screeningové vyšetření specializované na kardiovaskulární onemocnění
. 7Screeningové vyšetření specializované na vrozené vady‚ deformace a chromozomální
abnormality
. 8Screeningové vyšetření specializované na jiné určené nemoci a poruchy
Zubní poruchy
Poruchy endokrinní a přeměny látek
Nepatří sem:diabetes mellitus (Z13.1)
. 9Specializované screeningové vyšetření NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch