HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)

Formy LPZ a způsoby předání

Nový způsob předávání formuláře je veden snahou o maximální elektronizaci předávání dat na všech úrovních. V současné době je elektronicky předáváno jen asi 10 % všech LPZ, což klade značné nároky na zpracování dat.

Prosíme tímto poskytovatele zdravotních služeb a dodavatele informačních systémů o spolupráci a zajištění elektronického předávání dat LPZ. Při implementaci nové podoby LPZ je ÚZIS ČR připraven poskytnout podporu pro poskytovatele zdravotních služeb a dodavatele informačních systému ve zdravotnictví. S metodickými dotazy a pro technickou podporu k elektronickému předávání LPZ se můžete obrátit na e-mailovou adresu lpz@uzis.cz.

List o prohlídce zemřelého je možné vyplnit a předat několika způsoby.

  • předání pomocí elektronického formulářeSW 602 - vhodné zejména pro menší poskytovatele, kteří mají jen několik úmrtí měsíčně.
  • předání pomocí datové dávky na datové úložiště ÚZIS ČR  -  vhodné pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří provozují informační systém s možností vygenerování souboru XML dle Datového standardu MZ ČR, který může obsahovat více vyplněných LPZ současně.
  • předání v listinné podobě - tento způsob předávání dat lze využít pouze výjimečně, vhodné zejména pro osoby prohlížející zemřelé přímo v terénu.