V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
Patří sem:poruchy psychického vývoje
Nepatří sem:příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
F00–F09Organické duševní poruchy včetně symptomatických
F10–F19Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
F20–F29Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
F30–F39Afektivní poruchy (poruchy nálady)
F40–F48Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
F50–F59Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
F60–F69Poruchy osobnosti a chování u dospělých
F70–F79Mentální retardace
F80–F89Poruchy psychického vývoje
F90–F98Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání
F99Neurčená duševní porucha
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
F00*Demence u Alzheimerovy nemoci
F02*Demence u jiných nemocí zařazených jinde
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7