Ekonomické výsledky nemocnic 2006–2009

Region: ČR
Year: 2009
ISBN: 978-80-7280-913-4

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat je statistický výkaz E (MZ) 6-02 (do roku 2008 E (MZ) 6-04) vyplňovaný zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR.Economic results of hospitals