Ekonomické výsledky nemocnic 2010

Region: ČR
Year: 2010
ISBN: 978-80-7280-970-7

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný zdravotnickými zařízeními podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.Economic results of hospitals