Videozáznamy přednášek z konference PREVON 2018

Pro zobrazení videozáznamu přednášky klikněte na její název.

Úvodní přednášky

Výsledky a perspektivy adresného zvaní

Program screeningu karcinomu prsu

Program screeningu kolorektálního karcinomu

Program screeningu karcinomu děložního hrdla

Koncepce organizace onkologické péče v ČR

Workshop Národního screeningového centra