Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve (NROVDK)

Aktuality

O registru

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace osob, u kterých jsou z definovaných důvodů, obvykle pro nosičství závažné krví přenosné infekce, z dárcovství trvale vyloučeny (jde např. o osoby s hepatitidou B a C, HIV ev. jinými infekcemi). Cílem registrace je zvýšit bezpečnost transfuzních přípravků určených k léčbě nemocných v ČR a snížit riziko přenosu závažných infekcí. Vzhledem k závažnosti případného přenosu infekce krevní transfuzí je nutné evidovat osoby vyřazené z dárcovství krve i bez jejich souhlasu. Vyřazené osoby je nutné dohledat jmenovitě, registr nelze anonymizovat (s výjimkou statistických výstupů). Registr musí být provozován v elektronické verzi tak, aby potenciálního „rizikového“ dárce bylo možné identifikovat včas, tj. hned při příchodu do zařízení transfuzní služby a dříve, než krev či její složku daruje.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou bude každá osoba trvale vyloučená z dárcovství krve, a to bezprostředně po ověření pozitivního výsledku konfirmačního vyšetření dané osoby na zjištění trvalého vyloučení z dárcovství krve.

Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou jednotkou bude každý poskytovatel transfuzní služby, který identifikoval osobu trvale vyloučenou z dárcovství krve.

Legislativa

Často kladené dotazy

URL vystavených služeb

Služby NROVDK jsou vystaveny na BizTalk serverech na následujících URL:

Prostředí TEST:

Konfigurace wsHttpBinding

https://eregws2.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/Vyhledani/

https://eregws2.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VlozZaznam/

Konfigurace basicHttpBinding

https://eregws2.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VyhledaniBasic/ https://eregws2.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VlozZaznamBasic/

Prostředí PROD:

Konfigurace wsHttpBinding

https://eregws.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/Vyhledani/

https://eregws.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VlozZaznam/

Konfigurace basicHttpBinding

https://eregws.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VyhledaniBasic/

https://eregws.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/VlozZaznamBasic/

Endpointy s "Basic" na konci mají konfiguraci basicHttpBinding a jsou vhodné v případě, že se nedaří provolat endpointy bez této koncovky (s konfigurací wsHttpBinding). Endpointy BEZ "Basic" koncovky mají konfiguraci wsHttpBinding a při jejich provolání je nutné nejdříve odeslat požadavek pro získání bezpečnostního tokenu (RequestSecurityToken), který je pak použit při samotném provolání služby. Proto není možné provolávat tyto endpointy prostřednictvím nástrojů jako Postman nebo SoapUI.


WSDL

WSDL soubor s definicí rozhraní webových služeb je k dispozici ve dvou verzích. Jedna pro klasické endpointy s wsHttpBinding konfigurací ZDE, druhá pro Basic endpointy s konfigurací basicHttpBinding ZDE. Je důležité (zejména při volání z Java klienta), aby WSDL soubor odpovídal typu daného endpointu. V případě WSDL pro wsHttpBinding endpointy je v případě generování Java klienta nutná jeho úprava (viz dokumentace k ukázkovému Java klientovi).


Certifikát

Webové služby NROVDK je nutné provolávat s využitím certifikátu, který vystavuje ÚZIS ČR. Certifikát je součástí požadavku na službu a slouží pro autentizaci daného uživatele/zařízení.


.Net klient pro konzumaci vystavených služeb

Klient v jazyce .Net by měl mít následující konfiguraci:

<binding name="WSHttpBinding_IVyhledaniContract">

<security mode="TransportWithMessageCredential">

<message clientCredentialType="Certificate" />

</security>

</binding>

Nastavení samotného endpointu pak odpovídá typu vystavené služby (basicHttpBinding nebo wsHttpBinding) a je nutné zde vyplnit jednu z výše uvedených URL dle požadovaného typu endpointu. Dále je nutné v rámci konfigurace poskytnout způsob pro získání certifikátu, který slouží k autentizaci požadavků.


Java klient pro konzumaci vystavených služeb

Vytvoření klienta v jazyce Java je možné dle poskytnuté dokumentace. Třídy jsou vygenerovány na základě poskytnutého WSDL (s případnou úpravou konfigurace dle dokumentace). I v tomto případě je možné použít endpointy s konfigurací wsHttpBinding (bez "Basic"). Ukázkový klient pro endpointy NROVDK je k dispozici ZDE. Součástí vzorového klienta jsou i příklady vygenerovaných požadavků.


Export dat z registru pro off-line dotazy

Registr disponuje funkcí stažení kompletního databázového obsahu v podobě exportního XML souboru s možností uložení na lokální disk počítače. Manuální stažení v uživatelském prostředí registru spustí tlačítko Stáhnout export. To provede odeslání formuláře na server a spouští tím funkci generování exportního XML.

Druhou možností stažení je přístup na adresu URL /Registr/NROVDK/Home/RychlyExportDat. Autentizace probíhá pomocí certifikátu. Zde se automaticky vygeneruje XML soubor s daty a je poskytnut ke stažení bez nutnosti kliknout na tlačítko Stáhnout export.

URL pro testovací prostředí: https://ereg2.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/Home/RychlyExportDat

URL pro produkční prostředí: https://ereg.ksrzis.cz/Registr/NROVDK/Home/RychlyExportDat