Plán sběru dat

Termíny sběru výkazů za rok 2019

Rok  Měsíc  Den  Výkaz Zpravodajská jednotka (kdo předává data)
2020 01 15  - Orgány ochrany veřejného zdraví (H) KHS (výkazy)
2020 03 02 zahájení sběru výkazů za rok 2019 všichni poskytovatelé zdravotních služeb
2020 03 31 E (MZ) 2-01 a E(MZ) 3-01 bez příloh poskytovatelé lůžkové péče (výkazy)
2020 04 30 standardní ukončení sběru všech výkazů za rok 2019 všichni poskytovatelé zdravotních služeb (výkazy)
 - Ambulantní péče (A)  vybraní poskytovatelé ambulantních služeb (výkazy)
 - Pracovníci a ekonomika (E) poskytovatelé lůžkové péče (výkazy)
 - Lůžková péče (L) poskytovatelé lůžkových služeb (výkazy)
 - Přístrojové vybavení (T) vybraní poskytovatelé (výkazy)
 - Péče o cizince (V) nemocnice (výkazy)

Termíny sběru dat do zdravotních registrů za rok 2019

Průběžný sběr dat za rok 2019

Registr Zkratka Poznámka
Národní onkologický registr NOR průběžně do 30 dnů ode dne stanovení dg.
NRRZ – Modul asistované reprodukce AR průběžně, do 3 dnů ode dne, kdy byl cyklus zahájen
Národní registr kloubních náhrad NRKN průběžně, do 30. dne od ukončení pobytu na lůžku
Národní registr nemocí z povolání NRNP průběžně, do 10. dne od uznání
Národní registr léčby uživatelů drog NRLUD průběžně, do 3 dnů od zahájení/ukončení léčby
Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve NROVDK průběžně – neprodleně po zjištění
Národní registr pitev a toxikologických vyšetření NRPATV průběžně – neprodleně po zjištění
Národní diabetologický registr NDR za rok 2019 do konce února 2020
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NRPZS průběžně – do 15 dnů (zahájení) nebo 30 dnů od změny
Národní registr zdravotnických pracovníků NR-ZP průběžně – do 10 dnů od získání nebo 30 dnů od změny
Národní registr dárců NRD průběžně – neprodleně po zjištění
Národní registr osob čekajících na transplantaci orgánů NROČTO průběžně – neprodleně po zjištění
Národní registr provedených transplantací NRPT průběžně do 7 dnů ode dne provedení

Data za leden 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 02 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 02 28 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za únor 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 03 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 03 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za březen 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 04 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 04 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za duben 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 05 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 05 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za květen 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 06 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 06 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za červen 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 07 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 07 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za červenec 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 08 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 08 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za srpen 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 09 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 09 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za září 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 10 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 10 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za říjen 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 11 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 11 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za listopad 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2019 12 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2019 12 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za prosinec 2019

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2020 01 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2020 01 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za leden 2020

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2020 02 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2020 02 29 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za únor 2020

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2020 03 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2020 03 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za březen 2020

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2020 04 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2020 04 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za duben 2020

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2020 05 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2020 05 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za květen 2020

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2020 06 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2020 06 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za červen 2020

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2020 07 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2020 07 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za červenec 2020

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2020 08 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2020 08 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce