Plán sběru dat

Termíny sběru výkazů za rok 2021

Rok  Měsíc  Den  Výkaz Zpravodajská jednotka (kdo předává data)
2022 01 15  - Orgány ochrany veřejného zdraví (H) KHS (výkazy)
2022 03 01 zahájení sběru výkazů za rok 2021 všichni poskytovatelé zdravotních služeb
2022 03 31 E (MZ) 2-01 a E(MZ) 3-01 bez příloh poskytovatelé lůžkové péče (výkazy)
2022 05 02 standardní ukončení sběru všech výkazů za rok 2021 všichni poskytovatelé zdravotních služeb (výkazy)
 - Ambulantní péče (A)  vybraní poskytovatelé ambulantních služeb (výkazy)
 - Pracovníci a ekonomika (E) poskytovatelé lůžkové péče (výkazy)
 - Lůžková péče (L) poskytovatelé lůžkových služeb (výkazy)
 - Přístrojové vybavení (T) vybraní poskytovatelé (výkazy)
 - Péče o cizince (V) nemocnice (výkazy)

Termíny sběru dat do zdravotních registrů za rok 2021

Průběžný sběr dat za rok 2021

Registr Zkratka Poznámka
Národní onkologický registr NOR průběžně do 30 dnů ode dne stanovení dg.
NRRZ – Modul asistované reprodukce AR průběžně, do 3 dnů ode dne, kdy byl cyklus zahájen
Národní registr kloubních náhrad NRKN průběžně, do 30. dne od ukončení pobytu na lůžku
Národní registr nemocí z povolání NRNP průběžně, do 10. dne od uznání
Národní registr léčby uživatelů drog NRLUD průběžně, do 3 dnů od zahájení/ukončení léčby
Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve NROVDK průběžně – neprodleně po zjištění
Národní registr pitev a toxikologických vyšetření NRPATV průběžně – neprodleně po zjištění
Národní diabetologický registr NDR za rok 2021 do konce února 2022
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NRPZS průběžně – do 15 dnů (zahájení) nebo 30 dnů od změny
Národní registr zdravotnických pracovníků NR-ZP průběžně – do 10 dnů od získání nebo 30 dnů od změny
Národní registr dárců NRD průběžně – neprodleně po zjištění
Národní registr osob čekajících na transplantaci orgánů NROČTO průběžně – neprodleně po zjištění
Národní registr provedených transplantací NRPT průběžně do 7 dnů ode dne provedení

Data za leden 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 02 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 02 28 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za únor 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 03 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 03 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za březen 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 04 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 04 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za duben 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 05 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 05 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za květen 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 06 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 06 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul novorozenců NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za červen 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 07 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 07 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za červenec 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 08 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 08 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za srpen 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 09 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 09 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za září 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 10 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 10 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za říjen 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 11 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 11 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za listopad 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2021 12 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2021 12 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za prosinec 2021

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 01 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 01 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za leden 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 02 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 02 29 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za únor 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 03 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 03 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za březen 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 04 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 04 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za duben 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 05 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 05 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za květen 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 06 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 06 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za červen 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 07 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 07 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za červenec 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 08 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 08 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za srpen 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 09 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 09 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za září 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 10 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 10 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za říjen 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 11 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 11 30 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za listopad 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2022 12 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2022 12 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce

Data za prosinec 2022

Rok Měsíc Den Registr Zkratka Poznámka
2023 01 10 NRRZ – Modul potratů POT do 10. dne následujícího měsíce
2023 01 31 Národní registr hospitalizovaných NRHOSP do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul rodiček ROD do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul asistované reprodukce NAR do konce následujícího měsíce
      NRRZ – Modul vrozených vad VV do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiochirurgických operací NKR do konce následujícího měsíce
      NRKOI – Modul kardiovaskulárních intervencí NRKI do konce následujícího měsíce
      Národní registr úrazů NRÚ do konce následujícího měsíce
      Národní registr intenzivní péče NRIP do konce následujícího měsíce