Národní diabetologický registr

O registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 7.00–16.00, pá 7.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 7.00–16.00, pá 7.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Aktuality

Národní diabetologický registr byl zaveden v roce 2016 novelizaci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s účinností od 1. 7. 2016.  

Jde o nový typ registru využívající v maximální možné míře již existující data ve zdravotnictví a to data Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS), tedy administrativní data zdravotních pojišťoven doplněná o data laboratoří, která již nyní existují v jejich informačních systémech a sběr dat od ošetřujících lékařů zapojených do referenční sítě poskytovatelů nebo do plánovaných pozorovacích studií.

V registru jsou zpracovávány rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, včetně klasifikace typu a stavu diabetu a laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a poskytujícího dispenzární péči.

Základní statistickou jednotkou záznamu v registru je záznam o onemocnění diabetem.

Registr poskytuje přehled o populačně významném onemocnění z pohledu epidemiologie, léčby i kontroly diabetu na dosud nedostupně detailní úrovni při minimálním úsilí, protože jde z největší části o využití již existujících dat.

Mandatorní povinnosti a nezastupitelné funkce registru:

 • Monitoring epidemiologie diabetu a jeho léčby jako společensky mimořádně závažného onemocnění postihujícího významnou část populace
 • Sledování kvality a výsledků péče o diabetiky
 • Reporting údajů pro databáze EUROSTAT, WHO, OECD

Odborný garant:

Legislativa

Předávání údajů do NDR se řídí platnou legislativou, zejména těmito právními předpisy:

Rozsah údajů

Údaje dostupné v Národním diabetologickém registru

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PACIENTA

 • resortní identifikátor pacienta (klíč z ARP)
 • AIFO NZIS

POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 • identifikační číslo (IČ) a identifikační číslo zařízení (IČZ)
 • identifikační číslo zařízení (IČZ)

VYKÁZANÉ A UZNANÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

 • výkazy výkonů v ambulantní péči (01, 01s)
 • výkazy výkonů v ústavní péči (02,02s)
 • zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP a Stomatologické výrobky (03,03s)
 • výkazy výkonů nepravidelné péče (05)
 • poukaz na vyšetření/ ošetření (06ft,06k,06orp,06z )
 • recepty (10)
 • výkazy lázeňské léčebně rehabilitační péče (16)
 • výkazy ozdravenské péče (23)
 • příkaz ke zdravotnímu transportu (34)
 • výkazy cest lékaře v návštěvní službě (36)
 • výkazy výkonů záchranné služby (37)

Údaje, které budou sledovány po zahájení 2. fáze budování Národního diabetologického registru

VÝSLEDKY BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ

 • IČ a IČP žadatele
 • IČO a PČZ laboratoře
 • datum vyšetření
 • glykovaný hemoglobin (HbA1c) [%]
 • Cholesterol (celkový, HDL, LDL) [mmol/l]
 • kreatinin v séru (standardizované hodnoty) [µmol/l]
 • močovina (urea ) v séru [mmol/l]
 • triacylglycerol (TAG) [mmol/l]
 • fP-glukóza [mmol/l]
 • thyreotropin (TSH) [U/l]
 • thyroxin volný fT4 [pmol/l]
 • albumin v moči [g/l]
 • kreatinin v moči [mmol/l]
 • glukóza v moči [mmol/d]
 • celková bílkovina v moči [g/l]
 • protilátky proti glutamátdekarboxyláze (anti-GAD) [U/ml]
 • C-peptid [nmol/l]

Údaje, které budou sledovány po zahájení 3. fáze budování Národního diabetologického registru

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM

 • datum stanovení diagnózy
 • datum vyšetření
 • hmotnost [kg]
 • výška [cm]
 • systolický tlak [mm Hg]
 • diastolický tlak [mm Hg]
 • tepová frekvence [tepů za minutu]
 • kouření

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ, POKUD JSOU PROVÁDĚNA OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM

 • datum vyšetření
 • glykovaný hemoglobin (HbA1c) [%]
 • albumin v moči [g/l]

Dokumenty

V přípravě, bude zveřejněno po zahájení 2. fáze budování Národního diabetologického registru.

Datové rozhraní a číselníky

V přípravě, bude zveřejněno po zahájení 2. fáze budování Národního diabetologického registru.

Publikace

Kvapil M. Diabetologie 2019. Praha, Triton, 1. vydání, 2019. ISBN: 978-80-7553-676-1.