Registr chemických látek a prostředků (CHLAP)

Vstup do registru

Veřejný web

Žádost o přístup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Veřejný web

Vstup do registru

Žádost o přístup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Registr slouží k celostátní evidenci biocidních přípravků, pro které bylo podáno oznámení o uvedení na trh, v tzv. přechodném období. Významnou součástí registru je taktéž evidence oznámení nebezpečných chemických  směsí, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví a detergentů pro potřeby pomoci v případě intoxikace těmito směsmi.

Smyslem registru je informační podpora pro Toxikologické informační středisko pro provoz celorepublikové lékařské telefonické informační služby, která poskytuje informace v případech akutních otrav lidí i zvířat. Evidence je využívána rovněž pro provádění dozorové činnosti orgánů státní správy při výkonu jejich činnosti v rámci ochrany veřejného zdraví - zejména kontroly plnění oznamovací povinnosti u biocidních přípravků a nebezpečných chemických směsí, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující lidské zdraví a detergentů.

Závazné předpisy a metodiky

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon),
  • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o biocidech),
  • Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech.