Mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí

O klasifikaci

Mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí (International Classification of Health Interventions, ICHI) je systém klasifikace intervencí/výkonů vyvíjený Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

ICHI představuje nástroj pro mezinárodní srovnání a analýzu zdravotnických intervencí prováděných širokým spektrem poskytovatelů v celém rozsahu zdravotnických služeb, včetně akutní péče, primární péče, rehabilitace, prevence a veřejného zdraví.

Základem klasifikace je tříosý systém, který umožňuje zaznamenat, jaká intervence byla provedena, v jaké anatomické lokalizaci a jakým způsobem. V klasifikaci ICHI ve verzi Beta jsou k dispozici rozšiřující kódy, které uživatelům umožňují uvést zpřesňující klinickou informaci o provedené intervenci (pořadí operace, lateralita, aj.). Kódy nesoucí zpřesňující informaci jsou pevně syntakticky navázány na hlavní kód intervence.

ICHI byla navržena s nízkou úrovní složitosti pro země, které usilují o přímou klasifikaci pro národní použití, a zároveň slouží jako základ pro mezinárodní srovnání. ICHI je volně dostupná pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 IGO (CC BY-ND 3.0 IGO)

Česká republika se prostřednictvím ÚZIS ČR aktivně podílela na testování Beta verze ICHI. V červnu 2018 bylo pomocí ICHI zakódováno cca 400 reálných českých operačních protokolů gynekologie, břišní chirurgie, ortopedie a oftalmologie.

V rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK), registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089, byla vytvořena česká verze ICHI pro dokončené komponenty Intervence tělesných systémů nebo funkcí a Extension codes. Podoba terminologie ve stavu k červnu 2023 je dostupná v tomto souboru (xlsx, 2,0 MB). Aktuální podoba mezinárodního originálu v anglickém jazyce i české verze jsou předmětem průběžné aktualizace.

Odkazy

Odborné přednášky

  • MUDr. Irena Rubešová: ICHI, mezinárodní standard pro popis poskytnuté péče (video, PDF)