Mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí

O klasifikaci

Mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí (International Classification of Health Interventions, ICHI) je systém klasifikace výkonů vyvíjený Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

ICHI představuje nástroj pro mezinárodní srovnání a analýzu zdravotnických intervencí prováděných širokým spektrem poskytovatelů v celém rozsahu zdravotnických služeb, včetně akutní péče, primární péče, rehabilitace, prevence a veřejného zdraví.

Základem klasifikace je tříosý systém, který umožňuje zaznamenat, jaká intervence byla provedena, v jaké anatomické lokalizaci a jakým způsobem. V klasifikaci ICHI ve verzi Beta jsou k dispozici rozšiřující kódy, které uživatelům umožňují uvést zpřesňující klinickou informaci o provedené intervenci (pořadí operace, lateralita, aj.). Kódy nesoucí zpřesňující informaci jsou pevně syntakticky navázány na hlavní kód intervence.

ICHI byla navržena s nízkou úrovní složitosti pro země, které usilují o přímou klasifikaci pro národní použití, a zároveň slouží jako základ pro mezinárodní srovnání. Po dokončení probíhajících recenzí a testování v terénu bude ICHI volně k dispozici pro přijetí členskými státy.

Česká republika se prostřednictvím ÚZIS ČR aktivně podílí na testování Beta verze ICHI. V červnu 2018 bylo pomocí ICHI zakódováno cca 400 reálných českých operačních protokolů gynekologie, břišní chirurgie, ortopedie a oftalmologie. V srpnu 2019 by mělo proběhnout dvoustupňové testování aktuální verze ICHI Beta-2 2019 na modelových kazuistikách dodaných WHO.

Světová zdravotnická organizace předpokládá přijetí finální verze ICHI v roce 2020.

Odkazy

Odborné přednášky

  • MUDr. Irena Rubešová: ICHI, mezinárodní standard pro popis poskytnuté péče (video, PDF)