Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) je světová organizace sdružující v současné době 34 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, které projevily zájem a splnily podmínky stanovené pro členství v OECD. Česká republika je členem OECD od prosince roku 1995, což jí mj. umožňuje účastnit se mezinárodní mnohostranné spolupráce členských zemí OECD v oblasti zdravotnické statistiky.

Zapojení do informačního systému

ÚZIS ČR se podílí na mezinárodním sběru dat prostřednictvím Dotazníku OECD o zdravotních datech. Tato data OECD publikuje ve své databázi OECD Health Data.

Zároveň jsou data analyzována a prezentována formou mezinárodních komparací. Stěžejní publikací OECD v oblasti zdravotnické statistiky vydávanou každé dva roky je Health at a Glance. Tato publikace poskytuje srovnání indikátorů v různých dimenzích výkonnosti zdravotnických systémů v zemích OECD a prezentuje rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v nákladech, aktivitách a výsledcích zdravotnických systémů. Kromě toho vydává OECD speciální edici Health at a Glance: Europe obsahující podrobnější charakteristiky za evropské země. V roce 2017 byly poprvé připraveny v rámci iniciativy State of Health in the EU ve spolupráci s Evropskou komisí a s Evropskou observatoří zdravotnických systémů a politik tzv. národní zdravotní profily všech členských zemí.

Ukazatele kvality zdravotní péče – HCQI

Prostřednictvím dotazníku OECD o indikátorech kvality zdravotní péče (HCQI – Health Care Quality Indicators) se ČR zapojuje i do sběru dat z této oblasti. Jedná se o projekt zahájený v roce 2002, během něhož se postupně vytvořila sada ukazatelů sloužící ke srovnávání kvality zdravotní péče napříč zeměmi. Data pro tuto oblast jsou uveřejněna jak v databázi, tak v samostatné kapitole publikace Health at a Glance.