Osobní údaje uchazečů o zaměstnání

Na základě našeho oprávněného zájmu na rozšiřování zaměstnaneckých struktur budeme zpracovávat, resp. zpracováváme Vaše osobní údaje, a to za účely a po dobu trvání výběrového řízení, do kterého jste se tímto přihlásil/a. 

Konkrétně se jedná o Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, údaje o Vaší kvalifikaci (vzdělání, schopnosti a dovednosti, pracovní zkušenosti) a další údaje obsažené ve Vašem životopise či požadované pro konkrétní pozici.

Vaše údaje nezpřístupníme žádným dalším osobám s výjimkou provozovatele pracovního portálu, pokud jste jej využil/a k zaslání své odpovědi na náš inzerát.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (tj. získat informaci, zda a jaké údaje o Vás zpracováváme), jejich opravu, doplnění a výmaz, omezení zpracování Vašich osobních údajů a právo podat námitku proti jejich zpracování. V odůvodněném případě můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.