Knihovna a archiv

Adresáře

Adresář poskytovatelů lékárenské péče

Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR


Kardexy

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích

Zdravotnictví Hl. m. Praha

Zdravotnictví Jihočeského kraje

Zdravotnictví Jihomoravského kraje

Zdravotnictví Karlovarského kraje

Zdravotnictví Kraje Vysočina

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Zdravotnictví Libereckého kraje

Zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Zdravotnictví Olomouckého kraje

Zdravotnictví Pardubického kraje

Zdravotnictví Plzeňského kraje

Zdravotnictví Středočeského kraje

Zdravotnictví Ústeckého kraje

Zdravotnictví Zlínského kraje


Klasifikace

Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků

MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů

WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)


Mimořádné publikace

Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR

Elektronizace zdravotnictví

GDPR ve zdravotnictví

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému

Pohledy na zdravotnictví v České republice

Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR

Světové šetření o zdraví v České republice

Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR

Zdravotnictví krajů ČR ve statistických údajích 2000

Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky


Ostatní publikace

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959


Ročenky

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy

Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje

Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje

Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje

Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina

Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje

Zdravotnická ročenka Libereckého kraje

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje

Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje

Zdravotnická ročenka Pardubického kraje

Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje

Zdravotnická ročenka Středočeského kraje

Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje

Zdravotnická ročenka Zlínského kraje


Souhrnný report


Zdravotnická statistika

Asistovaná reprodukce v ČR

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

Ekonomické informace ve zdravotnictví

Ekonomické výsledky nemocnic

Hospitalizovaní

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

Infekční nemoci (dříve Přenosné nemoci)

Lázeňská péče

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Lůžková péče

Narození a zemřelí do 1 roku

Nemoci z povolání

Novotvary

Péče o nemocné cukrovkou

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství

Pohlavní nemoci

Potraty

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR

Psychiatrická péče

Rodička a novorozenec

Sebevraždy

Síť zdravotnických zařízení

Tuberkulóza a respirační nemoci

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Vrozené vady u narozených

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

Zemřelí