WHO Disability Assessment Schedule 2.0

O dotazníku

Dotazník WHODAS 2.0 vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO) a následujících organizací v USA: Národního úřadu duševního zdraví (NIMH), Národního úřadu pro zneužívání alkoholu (NIAAA) a Národního úřadu pro zneužívání drog (NIDA). Projekt měl název WHO/NIH Joint Project on Assessment and Classification of Disablement.

Dotazník vychází z principů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v praxi – MKF (v originále ICF), ale je založen na subjektivním vnímání disability pacientem a přizpůsoben jednoduchému použití v klinické praxi.  WHODAS 2.0 je určen především pracovníkům v rehabilitaci a sociálním pracovníkům a umožňuje hodnocení kvality života pacienta a následnou identifikaci aktuálních potřeb pacientů, stanovení léčby a dalších intervencí, měření výsledků terapie a její efektivity, určení priorit v následné péči, určování pracovní a sociální schopnosti. Velikou výhodou dotazníku je, že vyplnění nezabere více než 20 minut.

Nástroj obsahuje následující domény: porozumění a komunikace; mobilita; sebeobsluha; vztahy s lidmi; životní aktivity (domácnost, práce, škola); účast (participace) ve společnosti.

Je k dispozici řada verzí dotazníku WHODAS 2.0. Jde o verzi k použití odborným testujícím, o verzi k použití osobami blízkými a o verzi k použití samotným respondentem. Jsou rovněž dostupné dotazníky různých rozsahů: 12, 24 a 36 otázek.

Doporučujeme používat verzi pro použití odborným testujícím a verzi pro samostatné použití respondentem s 36 otázkami, protože poskytují maximum údajů o respondentovi. Tyto verze byly přeloženy do českého jazyka a jsou ke stažení v záložce „Publikace“ společně se Scoring Template, který umožňuje vypočtení skóre dotazníku.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, hlavní autorku českého překladu:

as. MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Albertov 7, 128 08 Praha 2
Email: petra.sladkova@vfn.cz
Tel: 224 968 475

K dispozici je také elektronická verze dotazníku, která umožňuje vyplnění během rozhovoru a následné vytisknutí dotazníku včetně výsledků nebo uložení ve formátu XML. Aplikace upozorňuje na chybějící hodnoty a okamžitě vypočítává skóre. Dotazník je vytvořen ve formě webové stránky, zpracovává tak údaje pouze na straně uživatele a neodesílá údaje druhé straně. Elektronická verze dotazníku WHODAS 2.0 je dostupná ve verzích pro použití odborným testujícím a pro samostatné použití respondentem a je ke stažení v záložce „Publikace“.

V případě nalezených chyb nebo problémů s použitím souborů nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy mkf@uzis.cz

Český překlad WHODAS 2.0 vznikl s podporou projektu Measuring health and disability in Europe: supporting policy development (MHADIE SP24-CT-2004-513708).

Publikace

České verze dotazníku WHODAS 2.0

České verze formulářů pro výpočet výsledného skóre WHODAS 2.0

Poznámka: Pro správný výpočet skóre je potřeba, aby byly vyplněny hodnoty u všech otázek D (nebo S u verze s 12 otázkami). Výjimkou jsou otázky D5.5–D5.8, které nemají být vyplněny v případě, že respondent ani nepracuje ani nechodí do školy. V takovém případě se skóre za doménu 5 vypočte pouze z otázek D5.1–D5.4.

Elektronická verze dotazníku WHODAS 2.0 (webová aplikace)

Metodické dokumenty a další odkazy

Odborné přednášky

2019

  • as. MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.: Implementace dotazníku WHODAS 2.0 a SF-36 ve zdravotnictví a sociální oblasti; WHODAS 2.0 elektronický dotazník s výpočtem skóre (video, PDF)

2017

  • MUDr. Petra Sládková, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností – WHODAS + ostatní nástroje (video)

Informační video

ÚZIS ČR vytvořil informační video o české verzi dotazníku WHODAS 2.0. Obsahuje užitečné informace o dotazníku, ilustrační rozhovor a vyplnění dotazníku pomocí webového formuláře.