Informační systém infekční nemoci (ISIN)

O registru

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Aktuality

Účelem zjišťování je získávání informací o výskytu infekčních onemocnění k posouzení vývoje epidemiologické situace na území ČR, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytovaní zdravotní péče.

K zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekcí byl v roce 1991 vypracován program EPIDAT, který navazuje na ISPO (Informační systém přenosných onemocnění). Od roku 1993 do roku 2017 byl EPIDAT celostátně používán na všech hygienických stanicích jako základ místní, regionální a národní surveillance infekčních nemocí.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je vybraná infekční nemoc. Hlásí se potvrzené onemocnění, podezření z onemocnění, nosičství, úmrtí. Jednotlivé případy jsou statisticky sledovány dle MKN-10. Předmětem hlášení nejsou některá závažná infekční onemocnění sledovaná jinými samostatnými informačními systémy a registry. Jedná se o onemocnění tuberkulózou (dg. A15–A19), infekce přenášené převážně sexuálním stykem (dg. A50–A64) a onemocnění virem lidské imunodeficience HIV (dg. B20–B24). Samostatný informační systém mají také akutní respirační infekce (ARI) a chřipce podobná onemocnění (ILI). V informačním systému EPIDAT jsou dále sledována některá onemocnění uvedená v jiných kapitolách IV., X. a XX. MKN-10, která s infekčními nemocemi souvisí.

Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou jednotkou je každý lékař (zdravotnické zařízení), který zjistil infekční onemocnění podléhající hlášení.

Legislativa

Publikace

Infekční nemoci (dříve Přenosné nemoci)

ISSN: 1210-8650, (0862-5719)
Stran: cca 64 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1965.

Podkladem pro zpracování statistických údajů obsažených v publikaci jsou povinná hlášení "Hlášení infekční nemoci" sbíraná místními Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a předávaná Koordinačnímu středisku pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Údaje o přenosných nemocech jsou tříděny podle diagnóz, věkových skupin, území, měsíce onemocnění.

Infekční nemoci 2013

Infekční nemoci 2012

Infekční nemoci 2011

Infekční nemoci 2010

Infekční nemoci 2009

Infekční nemoci 2008

Infekční nemoci 2007

Infekční nemoci 2006

Přenosné nemoci 2005

Přenosné nemoci 2004

Přenosné nemoci 2003

Přenosné nemoci 2002

Přenosné nemoci 2001

Přenosné nemoci 2000

Zdravotnická statistika | Infekční nemoci

Zdravotnická ročenka České republiky

ISSN: 1210-9991, (0514-2431)
Stran: cca 260 stran
Publikace je k disposici od roku 1957, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Celá řada je vystavena v plném znění.

Vystavená řada zahrnuje ročenky Československé republiky, Československé socialistické republiky, Československé federativní republiky a České republiky. Pro zajímavost je řada doplněna o Zdravotnickou ročenku československou, ročník 1938.

Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2021

Zdravotnická ročenka České republiky 2019

Zdravotnická ročenka České republiky 2018

Zdravotnická ročenka České republiky 2017

Zdravotnická ročenka České republiky 2016

Zdravotnická ročenka České republiky 2015

Zdravotnická ročenka České republiky 2014

Zdravotnická ročenka České republiky 2013

Zdravotnická ročenka České republiky 2012

Zdravotnická ročenka České republiky 2011

Zdravotnická ročenka České republiky 2010

Zdravotnická ročenka České republiky 2009

Zdravotnická ročenka České republiky 2008

Zdravotnická ročenka České republiky 2007

Zdravotnická ročenka České republiky 2006

Zdravotnická ročenka České republiky 2005

Zdravotnická ročenka České republiky 2004

Zdravotnická ročenka České republiky 2003

Zdravotnická ročenka České republiky 2002

Zdravotnická ročenka České republiky 2001

Zdravotnická ročenka České republiky 2000

Zdravotnická ročenka České republiky 1999

Zdravotnická ročenka České republiky 1998

Zdravotnická ročenka České republiky 1997

Zdravotnická ročenka České republiky 1996

Zdravotnická ročenka České republiky 1995

Zdravotnická ročenka České republiky 1994

Zdravotnická ročenka České republiky 1993

Zdravotnická ročenka České republiky 1992

Zdravotnická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1992

Zdravotnická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1991

Zdravotnictví 1990

Zdravotnictví 1989

Zdravotnictví 1988

Zdravotnictví 1987

Zdravotnictví 1986

Zdravotnictví 1985

Zdravotnictví 1984

Zdravotnictví 1983

Zdravotnictví 1982

Zdravotnictví 1981

Zdravotnictví 1980

Zdravotnictví 1979

Zdravotnictví 1978

Zdravotnictví 1977

Zdravotnictví 1976

Zdravotnictví 1975

Zdravotnictví 1974

Zdravotnictví 1973

Zdravotnictví 1972

Zdravotnictví 1971

Zdravotnictví 1970

Zdravotnictví 1969

Zdravotnictví 1968 (1967)

Zdravotnictví 1966

Zdravotnictví 1965

Zdravotnictví 1964

Zdravotnictví 1963

Zdravotnictví 1962

Zdravotnictví 1961

Zdravotnictví 1960

Zdravotnická statistika ČSR 1959

Československé zdravotnictví 1948-1958

Zdravotnická statistika ČSR 1958

Zdravotnická statistika ČSR 1957

Zdravotnická ročenka ČSR 1938

Ročenky | Souhrnná data o ČR | Zdravotnická ročenka České republiky