Kategorizace zdravotnického materiálu

O klasifikaci

Kategorizace zdravotnického materiálu (KZM) je realizována za účelem možnosti porovnání a nastavení ekonomicky nejméně náročných variant u předem definovaných skupin zdravotnického materiálu a pro popis a úhradu poskytnuté zdravotní péče.

Ostatní zdravotnické prostředky jsou řešeny jednak v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (zdravotnické prostředky předepisované na poukaz), jednak v rámci kategorizace zdravotnické techniky.

KZM popisuje především oblast tzv. zvlášť účtovatelného materiálu (ZÚM) a produktů, jejichž úhrada je započítávána do paušálních plateb (například režijní náklady ošetřovacího dne). Skupiny KZM zařazují navzájem alternativní prostředky vykazující shodný terapeutický efekt pro pacienta, tzn. jsou terapeuticky zaměnitelné s definovaným standardem.

Současná verze KZM obsahuje úplnou klasifikaci zdravotnických prostředků určených pro srdeční stimulaci. Částečně klasifikovány zůstávají zdravotnické prostředky skupin „Implantáty do měkkých tkání - stenty a stentgrafty“ a „Implantáty do kostních tkání – kloubní náhrady“.

Od roku 2020 zahajujeme pravidelný aktualizační proces doposud vydaných skupin Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů. Předpokládaný Harmonogram aktualizace Kategorizace ZUM – verze pro rok 2020

Čtvrtletní sběr podnětů k úpravě obsahu kategorizačního stromu
1. ledna – 31. března 2020
Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail kzp@uzis.cz. V textu připomínky uveďte identifikaci instituce, za kterou návrh podáváte.

Čtvrtletní zpracování připomínek v rámci pracovní skupiny, oponentura odbornými společnostmi
1. dubna – 30. června 2020

Schválení a publikace aktualizované verze Kategorizace ZUM pro rok 2021
do 31. července 2020

Odkazy