Registr hygieny obecné a komunální (RHOK)

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Registr HOK eviduje státní zdravotní dozor nad plněním povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví ČR, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se převážně shromažďují na úrovni územních pracovišť jednotlivých krajských hygienických stanic a jsou využívány podle územní příslušnosti krajů.

Kontrolované subjekty

V rámci státního zdravotního dozoru jsou tak do registru vkládány informace z prováděných kontrol plnění povinností zejména:

  • provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu, veřejných studní, osob dodávajících pitnou vodu jako součást své podnikatelské nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích, osob zásobujících pitnou vodou z individuálních zdrojů veřejné objekty,
  • výrobců teplé vody,
  • výrobců nebo dovozců výrobků určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě apod.,
  • provozovatelů přírodních koupališť, umělých koupališť a saun včetně dozoru nad vybranými povrchovými vodami, rehabilitačními a koupelovými bazény a bazény pro kojence a batolata,
  • osob provozujících činnosti epidemiologicky závažně (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetiky, solárií, masérské a rekondiční služby, tetování, piercing apod.),
  • dodržování  hygienických limitů pro hluk a vibrace ve vnitřním a venkovním prostoru chráněných staveb,
  • osob poskytujících ubytovací služby,
  • osob provozujících zdroje neionizujícího záření,
  • provozovatelů pohřebních služeb a krematorií v rozsahu vymezeném v zákoně o pohřebnictví,
  • dodržováním hygienických limitů pro vnitřní prostředí pobytových místností ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, staveb zdravotnických zařízení, ÚSP, ubytovacích zařízení apod.

Závazné předpisy a metodiky