Informační systémy z datových souborů ČSÚ

Smlouva o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické služby (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů) mezi ČSÚ a ÚZIS ČR (platnost od 16. 6. 2010)

  • Informační systém Bilance obyvatel
  • Informační systém Narození (IS NAR)
  • Informační systém Zemřelí (IS ZEM)

Informační systém Bilance obyvatel

Data za obyvatele podle věku a pohlaví za ČR, oblasti, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a počet obyvatel v obcích poskytnutá ČSÚ ÚZIS ČR na základě smlouvy slouží pro výpočty různých ukazatelů v informačních systémech.

Informační systém Narození (IS NAR)

Účelem statistického zjišťování je získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

IS NAR je vytvořen na základě tiskopisu ČSÚ Obyv 2-12 „Hlášení o narození“. Český statistický úřad poskytuje data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který podrobně zpracovává demografickou statistiku. Agregované počty narozených slouží též jako základ pro výpočet relativních ukazatelů za oblast úloh s tématikou matka a dítě.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je každé narození osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení (bez ohledu na zřizovatele), kde došlo k porodu nebo kde byly matka a dítě (děti) ošetřeny a obecní úřady pověřené vedením matrik.

Legislativa

Informační systém Zemřelí (IS ZEM)

Účelem statistického zjišťování je získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských a přírodních vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

IS ZEM je vytvořen na základě tiskopisu ČSÚ Obyv 3-12 „Hlášení o úmrtí“.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je každé úmrtí osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

Okruh zpravodajských jednotek

Matriční úřady, které vyplňují tiskopis ČSÚ Obyv 3-12 – Hlášení o úmrtí na základě údajů uvedených zdravotnickým zařízením (prohlížejícím lékařem) v Listě o prohlídce mrtvého.

Legislativa

Publikace

Narození, zemřelí


Zemřelí 2020

Zemřelí 2019

Narození a zemřelí do 1 roku 2019

Zemřelí 2018

Narození a zemřelí do 1 roku 2018

Narození a zemřelí do 1 roku 2017

Zemřelí 2017

Narození a zemřelí do 1 roku 2016

Zemřelí 2016

Narození a zemřelí do 1 roku 2013–2015

Narození mimo zdravotnická zařízení

Narození a zemřelí do 1 roku v roce 1998