Alergologie

Alergologie a klinická imunologie


Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2017

Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2016

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2015

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Olomouckém kraji v roce 2013

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji v roce 2013

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Kraji Vysočina v roce 2013

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Činnost oboru alergologie a klinické imunologie v roce 2013

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2013

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2013

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2013

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru Královéhradeckém kraji v roce 2013

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2012

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2012

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2012

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru Královéhradeckém kraji v roce 2012

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Kraji Vysočina v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji v roce 2012

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Olomouckém kraji v roce 2012

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Činnost oboru alergologie a klinické imunologie v roce 2012

Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2012

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru Královéhradeckém kraji v roce 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2011

Činnost oboru alergologie a klinické imunologie v roce 2011

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2010

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2010

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2010

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru Královéhradeckém kraji v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2010

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2010

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2010

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2010

Činnost oboru alergologie v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2009

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2007

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2008

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2009

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2009

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2009

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2009

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2009

Činnost oboru alergologie v roce 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Činnost oboru alergologie v roce 2008

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Činnost oboru alergologie v České republice v letech 2006 a 2007

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2006

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2005

Činnost oboru alergologie v České republice v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2005

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Činnost oboru alergologie v roce 2003

Činnost oboru alergologie v roce 1997

Alergologie a klinická imunologie - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003

Alergologie a klinická imunologie - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2003

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004

Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2004

Činnost oboru alergologie v ČR v letech 2002 - 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000