10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)

O klasifikaci

Tato stránka se věnuje MKN-10. Pro informace o následující, tedy 11. revizi navštivte stránku k MKN-11.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) je publikace Světové zdravotnické organizace (v originále International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností.

Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).

Aktuální verze MKN-10 ke stažení

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností.

Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2018.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.

MKN-10 se v ČR běžně používá při kódování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého, vykazování poskytnuté zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování pracovní neschopnosti a v dalších zdravotnických systémech.

Duální klasifikace MKN-10, systém „křížků a hvězdiček“

MKN-10 umožňuje některé stavy zaznamenat kombinací dvou kódů. Jedno z pravidel, která tento systém umožňují, je popsáno v Instrukční příručce (ve vydání 2018 kapitola 3.1.3 „Dva kódy pro stejný stav“, Systém „křížků a hvězdiček“). Kódy v Tabelární části, které je možné v této kombinaci použít, jsou označeny symbolem „+“ nebo „*“. Protože vlastní MKN-10 neobsahuje výčet označených kódů, resp. jejich možných kombinací, vytvořili jsme přiložený seznam, který vyjmenovává rozsahy možných kombinací. Tento seznam by měl být použit jako doplňkový nástroj, k ověření možné vazby prosím použijte plné znění Tabelární části MKN-10.

Informace o copyrightu MKN-10

Publikováno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2016 pod názvem International statistical classification of diseases and related health problems, ICD-10, Fifth edition, 2016.

© World Health Organization 2016

Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.

MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Aktualizované vydání k 1. 1. 2022

© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2021

Všechna práva vyhrazena. Žádosti o svolení k reprodukci této publikace ke komerčnímu i nekomerčnímu využití směřujte na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P. O. BOX 60
128 01, Praha 2 – Nové Město
e-mail: uzis@uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nezaručuje, že informace obsažené v této publikaci jsou úplné a přesné, a nebude odpovědný za škody vzniklé v důsledku jejich používání. V případě zjištění chyb nebo nesrovnalostí kontaktujte editory českého překladu na e-mailové adrese mkn@uzis.cz.

Bez svolení ÚZIS ČR jako správce překladu není dovoleno provádět v níže uvedených elektronických podkladech obsahové změny.

Webový portál MKN

Aktuální verze MKN-10 ke stažení


MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností. Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2022.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.

Knižní vydání MKN-10, aktualizované k 1. 1. 2018, objednávky

Pro publikaci MKN-10 jsou v knižní podobě k dispozici svazky Tabelární část a Instrukční příručka. Náklady svazku Abecední seznam byly vyčerpány a nebudou nadále realizovány v tištěné podobě.

Rozdíl tištěné Tabelární části oproti aktualizovanému vydání je řešen vloženým rozdílovým lístkem pro roky 2020-2023 (pdf soubor, 490 kB). 

Objednávky na tištěnou Tabelární část a Instrukční příručku zasílejte na adresu mkn@uzis.cz. Do objednávky uveďte adresu doručení, v jakém počtu a které svazky objednáváte. Cena za jeden svazek činí 150 Kč. K ceně bude podle počtu publikací připočítáno poštovné. Balné činí paušálně 50 Kč na jeden balík. Zásilky distribuujeme prostřednictvím služeb České pošty. Platba je realizována na základě faktury zasílané s publikacemi.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2024)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2023)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2022)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2021)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 15. 5. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 11. 3. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 10. 3. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018)

MKN 10 Interaktivní výukový program

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; ARCHIV (MKN-10, I. svazek - Tabelární část)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. díl - Abecední seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka, 1. vydání)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Abecední seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Tabelární seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize (MKN-8 Tabelární seznam)

Klasifikace

Výukový program MKN-10

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) je tvůrcem a garantem Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10, ICD-10). Za Českou republiku je držitelem licence na překlad a publikaci české verze MKN-10   Ministerstvo zdravotnictví ČR, které pověřilo překladem a vydáním Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým prvkem implementace této klasifikace a jejího použití k zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe pro potřeby ekonomického i epidemiologického výkaznictví. Za tímto účelem vytvořila WHO výukový nástroj „ICD-10 Training Tool“, který je volně publikovaný na webových stránkách WHO v anglickém jazyce.

Pro širší použití tohoto nástroje v České republice byl nejen nezbytný překlad do českého jazyka, ale také jeho částečné přizpůsobení českému prostředí. Všechny práce na vytvoření české verze výukového programu probíhaly v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Vstup do MKN-10 Interaktivního výukového programu


Odborné přednášky

  • Mgr. Dalibor Slovák: Představení aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro rok 2018 K 1. 1 (video, PDF)