Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii

O klasifikaci

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii je překladem International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (anglický originál z roku 2000) a představuje nově upravený systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Jedná se o klasifikaci odvozenou od univerzální Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Autorem MKN-O je pracovní skupina Světové zdravotnické organizace (WHO).

MKN-O umožňuje zaznamenat stručnou formou přesný popis rozsahu nádoru a utřídění jeho charakteristických znaků. Tyto informace jsou nutné pro volbu optimální léčby a pro srovnání terapeutických výsledků z různých pracovišť. Popis případů novotvarů prostřednictvím MKN-O je základním předpokladem pro sběr dat o onkologické péči, kterou v České republice reprezentuje Národní onkologický registr.

MKN-O stabilizuje taxonomii nádorů na podkladě jejich histopatologických a biologických charakteristik a současně napomáhá standardizaci nomenklatury. Topografická část třetího vydání (MKN-O-3), odvozená od II. kapitoly MKN-10, je převážně stejná jako ve druhém vydání. Stejně tak kódy pro biologické chování a grading nebyly zásadně změněny. Naopak morfologická část MKN-O-3 byla revidována. Změny se týkají především úseku non-Hodgkinských lymfomů, leukémií a biologického chování některých nádorů. Podrobněji jsou zde popsána pravidla pro správné kódování.

MKN-O je nyní dále rozvíjena ve spolupráci WHO a International Agency for Research on Cancer. Aktuální verzi mezinárodního vydání je zveřejněna prostřednictvím webových stránek International Association of Cancer Registries.

Aktualizace MKN-O-3.2

V roce 2011 připravila spojená komise Světové zdravotnické organizace a International Agency for Research on Cancer revizi Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (ICD-O-3.1). Tato revize se prozatím nepromítla do českého překladu klasifikace. V dubnu 2019 pak uvedená komise publikovala druhou revizi klasifikace, tedy ICD-O-3.2.

ÚZIS ČR připravil návrh českého překladu stavu klasifikace po obou mezinárodních revizích, MKN-O-3.2, návrh překladu k 26. 6. 2019, který byl předložen odborným společnostem k připomínkování.

Publikace

MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii

Stran: cca 293 stran
Publikace vyšla v roce 2004 (3. vydání), 1994 (2. vydání), 1978 (1. vydání).

Publikace je překladem International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (anglický originál z roku 2000) a představuje nově upravený systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Stabilizuje taxonomii nádorů na podkladě jejich histopatologických a biologických charakteristik a současně napomáhá standardizaci nomenklatury. Publikace vychází z druhého vydání MKN-O. Topografická část tohoto třetího vydání, odvozená od II. kapitoly MKN-10, je převážně stejná jako ve druhém vydání. Stejně tak kódy pro biologické chování a grading nebyly zásadně změněny. Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. Změny se týkají především úseku ne-Hodgkinových lymfomů, leukémií a biologického chování některých nádorů. Podrobněji jsou zde popsána pravidla pro správné kódování.

MKN-O-3 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii 2004, 3. vydání (česká verze)

MKN-O-2 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii 1994, 2. vydání (česká verze)

MKN-O-1 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii, česká verze

Klasifikace

Odborné přednášky

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii MKN-O-3