Kontaktní informace a identifikační údaje

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Adresa:
Palackého nám. 375/4 
P. O. Box 60
128 01  Praha 2 – Nové Město

IČO: 00023833
DIČ: CZ00023833

* Datová schránka není primárně určena ke sběru statistických dat – tj. zasílání výkazů, individuálních hlášení a dalších individuálních údajů.

Helpdesk

 

Technický helpdesk

PREFERUJEME E-MAILOVOU KOMUNIKACI!

 po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
 helpdesk.registry@uzis.cz
 222 269 999

Uvedené kontaktní údaje jsou pro poskytovatele zdravotních služeb. Dotazy veřejnosti k certifikátům a příjezdovým formulářům řeší bezplatná  linka 1221.

 

Metodický helpdesk

PREFERUJEME E-MAILOVOU KOMUNIKACI!

 po–čt 7.00–16.00, pá 7.00–15.00
 helpdesk@uzis.cz
 222 269 998, 222 269 884, 778 703 213

Uvedené kontaktní údaje jsou pro poskytovatele zdravotních služeb. Dotazy veřejnosti k certifikátům a příjezdovým formulářům řeší bezplatná  linka 1221.

 

Pracovníci pro metodickou podporu (regionální metodici)

 

Kontakty pro média a žadatele o analýzy

 

Kontakt pro média:
Mgr. Lenka Svobodová  
 tisk@uzis.cz
 606 754 763, 224 972 302

 

Kontakt pro žadatele o datové analýzy:
Adolf Binder
 adolf.binder@uzis.cz
 224 972 223, 224 973 773

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

  Palackého nám. 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2
  poverenec@uzis.cz

 

Bankovní spojení

Česká národní banka – Na Příkopě 28, Praha 1

Čísla účtů:
19-2928101/0710 (pro úhrady poskytovaných služeb a publikací)
6015-2928101/0710 (pro složení peněžní jistoty uchazeče v řízení o veřejné zakázce a platby ze zahraničí)

ÚZIS ČR není plátcem DPH.

 

Další pracoviště ÚZIS ČR

 

Pracoviště Praha-Šrobárova
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Sídlo metodického a technického helpdesku (oddělení sběru a zpracování dat) a oddělení podpory NZIS

 

Pracoviště Brno-Netroufalky
Netroufalky 797/5, 625 00 Brno

Sídlo části odboru analýzy dat, odboru rozvoje a implementace DRG a odboru informačních technologií

 

Pracoviště Brno-Kamenice
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Sídlo webového studia a administrativy pracovišť v Brně a části odboru kanceláře ředitele

 

Národní screeningové centrum
Kounicova 688/26, P. O. Box 19, 611 00 Brno

Sídlo Národního screeningového centra

 

Další kontakty