Předměty běžného užívání (IS PBU)

Vstup do registru

Zveřejnění kontrol výrobků PBU

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Zveřejnění kontrol výrobků PBU

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Registr PBU je využíván k evidenci výsledků státního zdravotního dozoru nad výrobci, dovozci a osobami uvádějícími do oběhu předměty běžného užívání: hračky, kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let. Do registru jsou vkládány identifikační údaje o kontrolovaných provozovnách, údaje o plnění či porušování právních povinností týkajících se kontrolovaných osob a výrobků, výsledky laboratorního šetření výrobků, údaje o přijatých opatřeních a sankcích. Kontroly jsou prováděny na základě kontrolního plánu, ale také k ověření stížností či podnětů nebo formou cílených úkolů vyhlašovaných hlavním hygienikem nebo na základě informací ze systému rychlých varovaní RAPEX a RASFF.

Účelem registru je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje jsou vkládány pracovníky územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi nebo Ministerstvem zdravotnictví. Registr umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Závazné předpisy a metodiky