Pracovníci a odměňování ve zdravotnictví

Pracovníci ve zdravotnictví


Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2021

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2017

Odměňování v českém zdravotnictví 2017

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017

Odměňování v českém zdravotnictví 2016

Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2011

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (IV), výdaje na dlouhodobou péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III), poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II), uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I), pracovníci dlouhodobé péče

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2010

Odhad průměrných mezd v celém zdravotnictví České republiky za roky 2005–2010

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2010

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2009

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2008

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2007

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2005

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2004

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2001

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2002

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2000

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1999

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1998

Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2003

Pracovníci ve zdravotnictví Zlínského kraje k 31.12.2002