Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG

Vzdělávání

Školení

Pro rozšíření informací o nových metodikách, nástrojích a rozdílech oproti předchozímu systému IR-DRG, resp. mezi verzemi systému CZ-DRG pro různé roky bylo vytvořeno:


Dílna CZ-DRG v praxi

Jako „Dílny“ označujeme telekonferenční setkání (s frekvencí zhruba jednou za dva měsíce), v jejichž rámci jsou prezentována aktuální témata spojená se zaváděním aktuálního klasifikačního systému CZ-DRG a zodpovídány s předstihem zaslané dotazy účastníků.

Příští dílna k tématům kódování zdravotních služeb pro CZ-DRG proběhne 25. 1. 2024 v prostředí MS Teams. Využijte prosím registrační formulář. Své dotazy zasílejte do 10. 1. 2024 na adresu irena.rubesova@uzis.cz.

Dílna CZ-DRG 5.0 revize 1 v praxi

Dílna CZ-DRG verze 5.0, revize 1 – 23. listopadu 2023

Dílna CZ-DRG verze 5.0, revize 1 – 21. září 2023

Dílna CZ-DRG verze 5.0, revize 1 – 18. května 2023

Dílna CZ-DRG verze 5.0, revize 1 – 23. března 2023

Dílna CZ-DRG verze 5.0, revize 1 – 26. ledna 2023

Dílna CZ-DRG 4.0 revize 1 v praxi

Dílna CZ-DRG verze 4.0, revize 1 – 24. listopadu 2022

Dílna CZ-DRG verze 4.0, revize 1 – 22. září 2022

Dílna CZ-DRG verze 4.0, revize 1 – 19. května 2022

Dílna CZ-DRG verze 4.0, revize 1 – 24. března 2022

Dílna CZ-DRG verze 4.0, revize 1 – 27. ledna 2022

Dílna CZ-DRG 3.0 revize 1 v praxi

Dílna CZ-DRG verze 3.0, revize 1 – 25. listopadu 2021

Dílna CZ-DRG verze 3.0 revize 1 – 15. července 2021

Dílna CZ-DRG verze 3.0 revize 1 – 27. května 2021

Dílna CZ-DRG verze 3.0 revize 1 – 25. března 2021

Dílna CZ-DRG verze 3.0 revize 1 – 28. ledna 2021

Metodické dotazy k systému je možné také průběžně pokládat v diskusním fóru DRG Restart.


Webinář kódování zdravotních služeb CZ-DRG 3.0 revize 1

Na podzim 2020 proběhla série šesti webinářů, tedy telekonferenčních prezentací soustředěných na změny CZ-DRG 3.0 revize 1 oproti předchozím verzím systému CZ-DRG a rozdílům oproti systému IR-DRG. Důraz byl kladen na pravidla kódování diagnóz a další metodické materiály.

Podklady k webináři:


Historické konference a vzdělávací akce

O klasifikaci

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyvíjí Klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG v rámci projektu DRG Restart.

Podrobnější informace jsou zveřejňovány ve webové prezentaci projektu, nebo na stránkách Konference DRG Restart, resp. ve formě Interaktivního webového klasifikátoru.

Formulář pro zasílání připomínek a podnětů k CZ-DRG

Formulář je dostupný pod odkazem https://forms.office.com/e/4NRdrXgRVM nebo QR kódem.

Formulář slouží ke vkládání:

  • Připomínek k aktuální verzi (návrhu) metodických materiálů a distribučního balíčku CZ-DRG
  • Obecných, systémových a rozvojových podnětů pro systém CZ-DRG

Podněty vložené prostřednictvím formuláře zpracuje tým CZ-DRG podle typu připomínky, určí jim prioritu a zařadí do plánu úprav CZ-DRG pro další období.

Aktualita!!!

Výstupy v podobě distribučních balíčků pro jednotlivé roky jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně:

Aktuální verze:

Starší verze:

Pravidla kódování

Vybrané níže uvedené metodiky CZ-DRG jsou součástí distribučního balíčku CZ-DRG dle příslušné verze. Metodiky jsou v ročních intervalech aktualizovány.

Aktuální verze:

  • Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG (ve verzi CZ-DRG 6.0) (v přípravě)

Starší verze:

Verze 5:

Verze 4:

Verze 3

Metodika tvorby speciálních pravidel kódování pro CZ-DRG

Klinické informace

Klinické informace ke kódování diagnóz v systému CZ-DRG doplňují Pravidla kódování diagnóz o klinický kontext, který může doplňovat znalosti kódujících osob a pomoci jim v rozhodování v konkrétních situacích.

Detailní oborové klasifikace a škály

Publikace

  • Jak na podklady pro vykazování v CZ-DRG (400 kB)
    Brožura nejen pro lékaře a další zdravotnické pracovníky popisující důležitost podkladů pro vykazování zdravotní péče tak, aby bylo možné správně zařazovat případy akutní lůžkové péče v klasifikaci CZ-DRG. Co má obsahovat zdravotnická dokumentace a propouštěcí zpráva, aby výkaznictví zdravotním pojišťovnám bylo pro kodéry a administrativní pracovníky hračkou.