Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG

Vzdělávání

Školení

Pro rozšíření informací o nových metodikách, nástrojích a rozdílech oproti předchozímu systému IR-DRG, resp. mezi verzemi systému CZ-DRG pro různé roky bylo vytvořeno:


Dílna CZ-DRG v praxi

Jako „Dílny“ označujeme telekonferenční setkání (s frekvencí zhruba jednou za dva měsíce), v jejichž rámci jsou prezentována aktuální témata spojená se zaváděním aktuálního klasifikačního systému CZ-DRG a zodpovídány s předstihem zaslané dotazy účastníků.

Příští dílna k tématům kódování zdravotních služeb pro CZ-DRG proběhne 22. 9. 2022 v prostředí MS Teams. Využijte prosím registrační formulář. Své dotazy zasílejte do konce srpna na adresu irena.rubesova@uzis.cz.

Dílna CZ-DRG 4.0 revize 1 v praxi

Dílna CZ-DRG verze 4.0, revize 1 – 19. května 2022

Dílna CZ-DRG verze 4.0, revize 1 – 24. března 2022

Dílna CZ-DRG verze 4.0, revize 1 – 27. ledna 2022

Dílna CZ-DRG 3.0 revize 1 v praxi

Dílna CZ-DRG verze 3.0, revize 1 – 25. listopadu 2021

Dílna CZ-DRG verze 3.0 revize 1 – 15. července 2021

Dílna CZ-DRG verze 3.0 revize 1 – 27. května 2021

Dílna CZ-DRG verze 3.0 revize 1 – 25. března 2021

Dílna CZ-DRG verze 3.0 revize 1 – 28. ledna 2021

Metodické dotazy k systému je možné také průběžně pokládat v diskusním fóru DRG Restart.


Webinář kódování zdravotních služeb CZ-DRG 3.0 revize 1

Na podzim 2020 proběhla série šesti webinářů, tedy telekonferenčních prezentací soustředěných na změny CZ-DRG 3.0 revize 1 oproti předchozím verzím systému CZ-DRG a rozdílům oproti systému IR-DRG. Důraz byl kladen na pravidla kódování diagnóz a další metodické materiály.

Podklady k webináři:


Historické konference a vzdělávací akce

O klasifikaci

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyvíjí Klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG v rámci projektu DRG Restart.

Podrobnější informace jsou zveřejňovány ve webové prezentaci projektu, nebo na stránkách Konference DRG Restart, resp. ve formě Interaktivního webového klasifikátoru.

Výstupy v podobě distribučních balíčků pro jednotlivé roky jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně:

Pravidla kódování

Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG jsou vlastní metodikou vykazování, jsou součástí distribučního balíčku CZ-DRG dle příslušné verze. Pravidla jsou v ročních intervalech aktualizována.

Klinické informace

Klinické informace ke kódování diagnóz v systému CZ-DRG doplňují Pravidla kódování diagnóz o klinický kontext, který může doplňovat znalosti kódujících osob a pomoci jim v rozhodování v konkrétních situacích.

Sborník příkladů

Sborník příkladů je aplikací pravidel kódování diagnóz na komplexních kazuistikách a slouží kodérům k procvičování a ujasňování metodiky v konkrétních klinických situacích.