Organizační struktura ÚZIS ČR

ÚZIS ČR se člení na následující odbory a oddělení:

 • Ředitel ústavu
  • Zástupce ředitele pro legislativu – statutární zástupce ředitele
  • Zástupce ředitele pro ekonomiku
  • Zástupce ředitele pro vědu a grantovou činnost
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Oddělení legislativy a právních analýzů
  • Oddělení publikace ekonomických analýz
  • Oddělení publikace klinických analýz
  • Oddělení mezinárodních vztahů
  • Interní auditor
 • Odbor ekonomicko-provozní a mzdový
  • Oddělení finančního účetnictví a rozpočtu
  • Oddělení administrativních činností a hospodářské správy
  • Oddělení personální a mzdové
  • Projektová kancelář

  Ing. Jan Linda
  vedoucí odboru

   Jan.Linda@uzis.cz
   +420 224 972 117

 • Odbor právní
  • Právní oddělení
  • Oddělení veřejných zakázek

  JUDr. Richard Galuška
  vedoucí odboru

   Richard.Galuska@uzis.cz
   +420 224 972 112

 • Odbor rozvoje a implementace DRG
  • Oddělení klinických klasifikací DRG
  • Oddělení analýz DRG
  • Oddělení ekonomických analýz DRG

  Součástí odboru jsou odloučená pracoviště se sídlem v Brně.

  Ing. Jan Linda
  vedoucí odboru

   Jan.Linda@uzis.cz
   +420 224 972 117

 • Odbor informačních technologií
  • Datové centrum
  • Oddělení IT podpory a kybernetické bezpečnosti
  • Oddělení IT vývoje
  • Oddělení rozvoje systémů
  • Webové studio

  Součástí odboru jsou odloučená pracoviště se sídlem v Brně.

  RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
  vedoucí odboru

   Daniel.Klimes@uzis.cz
   +420 778 543 722

 • Národní centrum elektronizace zdravotnictví
  • Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu
  • Oddělení architektury systémů

  MUDr. Miroslav Zvolský
  vedoucí odboru

   Miroslav.Zvolsky@uzis.cz
   +420 604 905 058

 • Národní screeningové centrum
  • Oddělení řízení screeningových projektů
  • Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů

  Součástí odboru jsou odloučená pracoviště se sídlem v Brně.

  PhDr. Karel Hejduk
  vedoucí odboru

   Karel.Hejduk@uzis.cz
   +420 776 791 849

 • Odbor analýzy dat
  • Oddělení hodnocení kvality péče
  • Oddělení analýz zdravotních registrů
  • Oddělení EBM a hodnocení kvality péče

  Součástí odboru jsou odloučená pracoviště se sídlem v Brně.

  RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  vedoucí odboru

   Jiri.Jarkovsky@uzis.cz
   +420 770 197 286

 • Odbor správy dat NZIS
  • Oddělení sběru a zpracování dat
  • Oddělení pro metodické vedení NZIS a regionální podporu

  Součástí odboru je odloučené pracoviště oddělení sběru a zpracování dat (metodický a technický helpdesk) a oddělení podpory NZIS se sídlem na pracovišti Praha-Šrobárova.

  Ing. Irena Luňáčková
  vedoucí odboru

   Irena.Lunackova@uzis.cz
   +420 222 269 999

 • Komunikační a datové centrum NZIS
  • Oddělení pro grafiku a marketing
  • Oddělení webových aplikací
  • Oddělení redakce a správy webů
  • Oddělení pro data a vizualizace

  RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
  vedoucí odboru

   Martin.Komenda@uzis.cz